17. 05. 2021.
Zavod za statistiku RS: otvorena pisma Јukiću i Zvizdiću

Zavod za statistiku RS: otvorena pisma Јukiću i Zvizdiću

Zavod za statistiku RS: otvorena pisma Јukiću i Zvizdiću

Republički zavod za statistiku Republike Srpske je dana 25.05.2016. godine uputio dva zvanična pisma i to Velimiru Јukiću, direktoru Agencije za statistiku BiH, dok je drugo pismo upućeno predsjedavajućem Savjeta ministara BiH, gospodinu Denisu Zvizdiću, kao i članovima ovog tijela, saopšteno je danas iz Zavoda.

Oba ova pisma su istovremeno upućena relevantnim domaćim i stranim institucijama i pojedincima, te smatramo da sa njihovim sadržajem treba upoznati javnost, budući da Zavod smatra da aktivnosti oko obrade i rezultata popisa treba da budu objektivno prikazane.

“U pismu gospodinu Јukiću izraženi su stavovi Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske povodom nezakonitog usvajanja Јedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Zavod je u navedenom aktu ukazao na brojne materijalne i formalne nezakonitosti jer je pomenuti Program donesen suprotno Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine. Najvažnije povrede Zakona su sljedeće: direktor Agencije za statistiku BiH je „usvojio“ potpuno nov Program obrade podataka koji je zapravo, njegov individualni akt, jer pomenuti Program nije prethodno razmatran na Centralnom popisnom birou, kao najvišem popisnom tijelu, kako to Zakon nalaže; direktor nije mogao „usvojiti“ Program Odlukom, kao što je to učinio, jer se pravni akt usvaja samo glasanjem, a po Zakonu direktor Agencije nema ovlaštenje za „usvajanje“ takvog akta; entitetski zavodi nisu učestvovali u izradi Programa, što Zakon izričito nalaže; za „usvajanje“ Programa gospodin Јukić nije imao saglasnost ni u samoj Agenciji za statistiku BiH, što je neophodnost, jer po Zakonu o popisu, Agencija utvrđuje Program, a ne direktor Agencije. Zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH, iz reda srpskog naroda, gospodin Miljan Popić je prije i tokom samog čina „usvajanja“ Programa od strane direktora Agencije za statistiku upozorio javnost da je Program nezakonit i navodeći i koje su konkretne odredbe ovim Progamom prekršene, no gospodin Јukić je ostao pri svome nezakonitom stavu.

Donošenjem Programa, kao individualnog akta, sve odredbe u Zakonu koje se odnose na nacionalnu zastupljenost učesnika u popisu (popisivači, instruktori, članovi popisnih komisija jedinice lokalne samouprave) postale su bespredmetne. Sporni Program direktora Agencije predviđa da se do 01.07.2016. godine objavi samo ukupan broj stanovnika na svim nivoima vlasti (država, entiteti, kantoni, opštine, Brčko distrikt BiH), međutim svi ostali konačni rezultati popisa koji se dobijaju sa popisnice nisu Programom predviđeni za objavljivanje u navedenom zakonskom roku, nego do 31. 12. 2016. godine, što je, takođe, protivzakonito.

U svojim materijalnim odredbama Program je u svim otvorenim pitanjima, oko kojih nije mogao biti postignut dogovor, predvidio nezakonita rješenja. Ključno je da je grubo prekršen član 7. Zakona o popisu (stalno nastanjeno stanovništvo), jer je na osnovu ovog Programa gospodin Јukić lično odredio, što je potvrdio i na konferenciji za štampu, da će sva popisana lica u spornim popisnicama biti rezidenti, iako najveći broj tih lica ne ispunjavaju zakonske uslove za status stalno nastanjenog stanovnika.

Zavod je zatražio da direktor Agencije za statistiku svoju Odluku, kao nezakonitu, stavi van snage.

Predmet pisma upućenog Savjetu ministara BiH odnosi se na pomenute nezakonitosti pri donošenju Odluke o usvajanju Јedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine i zahtjev Savjetu ministara BiH za donošenje odluke o stavljanju van snage nezakonitog Јedinstvenog programa obrade podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine, kao i odluke direktora Agencije za statistiku BiH o „usvajanju“ Јedinstvenog programa.

Ovo pismo je značajno stoga što je Savjet ministara BiH duboko angažovan u popisnim aktivnostima, i to direktno putem koordinatora za popis, koji se imenuje iz članova Savjeta ministara, s ciljem da koordinišu ključne aktivnosti u popisu. Trenutno ovu funkciju vrši, ministar civilnih poslova BiH, gospodin Adil Osmanović, koji je medijima izjavio da će se zalagati da pri popisnim aktivnostima, u svemu bude ispoštovan Zakon o popisu.

Zavod je upozorio da je sporni Program sa kojim nisu bili upoznati ni članovi Savjeta ministara BiH nezakonit i da se njime mjenjaju originalni odgovori na popisnicama, te očekuje odluku kojom će se Program gospodina Јukića, kao nezakonit, staviti van snage.

Osim navedenog, Savjet ministara BiH je zaključio Memorandum o razumijevanju sa Evropskom Komisijom i Savjetom Evrope o Međunarodnoj posmatračkoj operaciji za popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2012/13, na osnovu kojeg je angažovana Međunarodna posmatračka operacija popisa u BiH, na čelu sa gospodinom Everersom. Neke od najvažnijih preporuka Međunarodne posmatračke operacije, u skladu sa zaključenim Memorandumom, gospodin Piter Everers, predsjedavajući UO IMO, je davao kroz pisma koja su upućivana direktno predsjedavajućim Savjeta ministara BiH, gospodinu Vjekoslavu Bevandi i gospodinu Denisu Zvizdiću, a i statističkim institucijama, pritom pozivajući Savjet ministara BiH i statističke institucije da primjene preporuke bez odlaganja. Cilj Memoranduma je da se verifikuje fer i nepristrasno popisivanje, kao i da se izgradi povjerenje u popis. Potpisivanjem ovog Memoranduma Savjet ministara BiH potvrđuje da su preduzeti svi koraci da se obezbijedi politička saglasnost i prihvatanje ovog Memoranduma od strane svih relevantnih političkih aktera i svih nivoa vlasti u BiH.

Trenutna situacija je takva da je povjerenje u popis zbog nezakonitih postupaka direktora Јukića, na koje ukazujemo, jako upitno. Naime, Vlada Republike Srpske je na 74. sjednici od 20.05.2016. godine donijela zaključak da je Јedinstveni program za obradu popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, kojeg je 18. maja 2016. godine odlukom usvojio direktor Agencije za statistiku BiH, u suprotnosti sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, te ga, kao takvog, ne prihvata i zahtijeva da se stavi van snage.

Zakonom o upravi, Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, kao Poslovnikom o radu Savjeta ministara BiH, regulisane su nadležnosti Savjeta ministara BiH u odnosu na Agenciju za statistiku BiH i njenog direktora, koji su odgovorni Savjetu ministara za svoj rad, kojeg moraju da obavljaju po Ustavu i zakonu. Osim što bira i postavlja direktora Agencije, Savjet ministara može, u okviru svojih nadležnosti, otvoriti raspravu o radu i odgovornosti organa uprave i utvrditi način ispitivanja stanja u oblasti njihove nadležnosti i pokrenuti postupak za smjenjivanje rukovodioca i zamjenika rukovodioca organa uprave. S obzirom na ove nadležnosti Savjeta ministara BiH, Zavod očekuje da, po ovom izuzetno važnom pitanju, Savjet ministara BiH pokrene navedene aktivnosti u cilju stavljanja van snage sporne Odluka. Stavljanje van snage pomenutog Programa zahtjeva i Vlada Republike Srpske i zamjenik direktora Agencije, iz reda srpskog naroda, koji je takođe uputio pismo relevantnim institucijama i direktoru Agencije sa navedenim zahtjevom.

Zavod i ovim saopštenjem, blagovremeno upozorava da rezultati Popisa, koji su doneseni protivno Zakonu, van zakonskog roka i koji se zasnivaju na nezakonitom Programu obrade podataka, ne mogu biti validni.

Zavod takođe saopštava da u skladu sa članom 22. Zakona o popisu jedinstvena baza podataka, koja se satoji od svih prikupljenih i obrađenih podataka, vlasništvo sve tri statističke institucije, što konkretno znači da nijedna od tri statističke institucije nema isključivo pravo da raspolaže popisnim podacima”.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender