18. 05. 2021.
I kod nas ima robova, i to 17.800 !

I kod nas ima robova, i to 17.800 !

I kod nas ima robova, i to 17.800 !

Od nešto više od 3,8 miliona građana koliko broji Bosna i Hercegovina, njih 17.800 ili 0,4 odsto živi u uslovima modernog ropstva, rezultati su zadnje studije Organizacije za ljudska prava “Walk Free Foundation” iz Australije.

Moderno ropstvo se odnosi na situacije iskorištavanja iz kojih osoba ne može da izađe zato što je izložena prijetnjama, nasilju, prisili, zloupotrebi ovlaštenja ili prevari.

Parametri koji su najviše uzimani u obzir prilikom istraživanja su prisilni i ponižavajući rad, surovi uslovi rada, te seksualno iskorištavanje. Organizacija je nakon dugotrajnog istraživanja procijenila da ove godine u ropstvu na globalnom nivou živi 45,8 miliona ljudi, što je skoro 30 odsto više nego 2015, prenose “Nezavisne novine”.

Razlog za takvo drastično povećanje istraživači vide u globalnom raseljavanju i migracijama koje povećavaju izloženost svim oblicima ropstva. Slučajevi modernog ropstva pronađeni su u svih 167 zemalja obuhvaćenih istraživanjem.

U Indiji 18,4 miliona ljudi živi u ropskim uslovima od ukupno 1,3 milijarde stanovnika. Ipak, kao najgora proglašena je Sjeverna Koreja zbog toga što na svakih 20 stanovnika jedan živi u ropskim uslovima, odnosno 4,4 odsto od 25 miliona.

U izvještaju se navodi da vlasti te države najmanje rade na iskorjenjivanju takvog oblika iskorištavanja.

Štaviše, postoje izvještaji o prisilnom radu pod patronatom države. Endrju Forest, osnivač ove organizacije, poručio je da se mora javno reći da se ropstvo neće tolerisati.

“Kad se ono odvija pod kontrolom države, tada ne bismo smjeli trgovati s takvom državom”, kaže Forest, australijski filantrop, milijarder i vlasnik rudnika.

Sindikalci iz RS poručuju da je cifra navedena za BiH realna, a u zavisnosti od toga šta je sve uzimano kao faktor istraživanja – možda i premala.

“Ako uzmemo da je to rad suprotan Zakonu o radu, onda možemo reći da se krećemo na tim ciframa. Jako je veliki broj osoba koji radi suprotno Zakonu o radu, da nije prijavljen, da nema platu, da ne može obezbijediti osnovne životne namirnice. U suštini, cifra je i više nego alarmantna i da je puno manja od ove prikazane”, kaže Velka Odžaković, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Za BiH je poražavajuća činjenica i to da kada se gleda postotak stanovništva koji je u stanju ropstva, od ukupnog broja zemalja obuhvaćenih istraživanjem zauzima visoko 25. mjesto. Otežavajuća činjenica je i to da je od evropskih zemalja gore plasirana jedino Ukrajina. Bolja situacija nije ni u Hrvatskoj, gdje u ropskim uslovima živi 17.100 ljudi, a postoci su veoma slični i u Srbiji i Crnoj Gori.

(Mondo)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender