16. 05. 2021.
Banjaluka: Zbog nove zonske podjele grada nekima su računi drastično povećani

Banjaluka: Zbog nove zonske podjele grada nekima su računi drastično povećani

Banjaluka: Zbog nove zonske podjele grada nekima su računi drastično povećani

Podjela grada na nove zone glavni je uzrok uvećanih poreza na nepokretnosti, zbog čega su građani u pojedinim naseljima dobili drastično veće račune i podjelu grada po tim zonama treba izmijeniti.

Ovu ocjenu je iznio odbornik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Boran Bosančić na posljednjoj sjednici Skupštine grada, inicirajući tako izmjenu odluke o visini vrijednosti nepokretnosti koja se koristi kao osnovica za obračun poreza. On je predao zvanični dokument u skupštinsku proceduru.

– Cijene nekretnina i zemljišta nisu problematične, ali zone jesu i njihove granice se moraju mijenjati. Seoska područja su razbacana u nekoliko zona, a samim tim imaju i različite visine poreza iako su kilometražom gotovo isto udaljena od centra grada. I stepen razvijenosti je sličan, tako da nije bilo potrebe da se razlikuju po zonama. Ona moraju biti svrstana u istu kategoriju – rekao je Bosančić.

Po njemu, slična strategija treba da bude i za grad.

– U istoj zoni se nalaze ulice Vida Nježića i Tuzlanska, koje su na rubnim područjima Ade i Starčevice, kao i novo naselje u blizini OŠ “Branko Radičević” na Starčevici. To je apsurdno. U pomenutim ulicama nedostaje kanalizacija i druga infrastruktura i kako onda da imaju istu vrijednost nekretnina sa novoizgrađenim stambenim blokovima koji su dva kilometra od centra grada – objasnio je Bosančić.

Kazao je da o inicijativi treba da se izjasne  gradonačelnik Slobodan Gavranović i komisija koja je pravila taj dokument, ali da Poslovnikom o radu Skupštine grada ne postoji rok u kojem se to mora uraditi.

– Ukoliko ne prihvate inicijativu na idućoj sjednici gradskog parlamenta, Klub odbornika DNS-a će podnijeti prijedlog za izmjenu ove odluke – naveo je Bosančić.

Odbornik SDS-a Đorđe Umićević smatra da je odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji grada puna katastrofalnih propusta. Smatra da je prije usvajanja ove odluke trebalo provjeriti u praksi kako to izgleda.

– Na uzorku određenog broja stanovnika trebalo je napraviti test i vidjeti da li ima mnogo odskakanja u konačnom računu i ako ima, da se naprave korekcije. Čak i da se prihvati inicijativa i naprave izmjene, teško je da će u ovoj godini nešto biti primjenljivo jer su računi već izdati i teško da se nešto retroaktivno može učiniti – kazao je Umićević.

Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Zoran Novaković rekao je da su zone urađene 2013. godine na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenja.

– Prije toga Poreska uprava RS je obračunavala porez po zonama koje su urađene prije 30 godina. Grad se za to vrijeme dosta promijenio. Nije moguće da na svakom dijelu i svakoj zoni bude sve isto. Ima infrastrukturnih nedostataka pa se zato i uzimala prosječna vrijednost za određivanje cijena kompletne zone – kazao je Novaković.

Analiza

Zoran Novaković je rekao da je sasvim izvjesno da će inicijativa Borana Bosančića biti analizirana.

– Argumente koji budu opravdani Odjeljenje za stambene,  komunalne i poslove saobraćaja će da prihvati, a ako procijenimo drugačije, predložićemo gradonačelniku da odbije inicijativu – kazao je Novaković.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender