06. 05. 2021.
Banjaluka otplaćuje 30 kredita!

Banjaluka otplaćuje 30 kredita!

Banja Luka: Poziv za dvije javne rasprave

Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave Grada Banja Luka organizuje danas, 6. juna dvije javne rasprave, i to:

-o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Srpskih ustanika, Stevana Bulajića i potoka Jularac u Banjoj Luci (Radni naziv: “Starčevica 2”), koji se odnosi na prostor uz ulicu Srpskih ustanika, k.č.br. 2061/22, 2061/23, 2061/24, 2061/26 i 2487/2 k.o. BL 5 n.p.) – sa početkom u 13 časova.

-o Nacrtu izmjene dijela Regulacionog plana za prostor između ulica: Bulevar cara Dušana, Omladinske, Radoja Domanovića, Branka Morače, Patre, Teodora Kolokotronisa i lijeve obale Vrbasa (Radni naziv: „Jug 7“), koji se odnosi na prostor između ul. S. Kulenovića i lijeve obale Vrbasa, k.č.br. 1019, 1020/1, 1020/2 i dijelove k.č.br.1021/1 i 1021/5 k.o. BL 8 n.p.) – sa početkom u 13.30 časova;

Javne rasprave biće održane u sali Skupštine Grada, broj 33. Iz nadležnog Odjeljenja pozivaju stručnu javnost, predstavnike infrastrukturnih i drugih organizacija, kao i sva zainteresovana lica da prisustvuju javnim raspravama.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender