09. 05. 2021.
Pokrenut projekat „Terapijsko jahanje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“

Pokrenut projekat „Terapijsko jahanje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“

Pokrenut projekat „Terapijsko jahanje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“

Klub specijalnih sportova, uz podršku Triglav osiguranja i Radio Televizije Republike Srpske, pokreće projekat „Terapijsko jahanje za djecu i omladinu sa posebnim potrebama“.

Terapijsko jahanje se u Evropi primjenjuje od ranih pedesetih godina prošlog vijeka. Korištenjem ove terapije značajan napredak može se postići kod velikog broja poremećaja, stanja i bolesti kao što su: mišićna distrofija, cerebralna paraliza, Daunov sindrom, smetnje sa vidom i sluhom, autizam, multiplusklerozu, amputacije, poremaćaje u učenju kao i poremećaje pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD). U Republici Srpskoj, do danas, ne postoji ovaj vid terapije dok je u regionu njena primjena dala izuzetne rezulate.

Za postizanje vidljivih efekata ove terapije, potrebno je obezbijediti jednogodišnju realizaciju projekta, za čiju realizaciju je potrebno angažovati posebno obučene fizioterapeute te konja specijalno dresiranog za ovu namjenu. Ukupni troškovi za nesmetanu realizaciju ovog projekta iznose 100.000 KM. Za razliku od zemalja u regionu, gdje je ovaj vid terapije finansiran iz budžeta, kod nas realizacija ovog projekta zavisi isključivo od donacija i humanosti dobrih ljudi, koje ovim putem prikupi Klub specijalnih sportova kao neprofitna organizacija.

Ovaj projekat predstavlja početak razvoja terapijskog jahanja u Republici Srpskoj, te Vas ovom prilikom pozivamo da medijski ispratite pokretanje ovog projekta i time pomognete u prikupljanju sredstava za ovaj projekat.

Sredstva za ovu namjenu se prikupljaju putem humanitarnog broja 1457 te na broj žiro-računa: 56209980740819-35 kod NLB Razvojna banka Banja Luka

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender