06. 05. 2021.
Terorizam – čudovište koje progoni Zapad rođeno u šumama BiH

Terorizam – čudovište koje progoni Zapad rođeno u šumama BiH

Izvještaj Ministarstva bezbjednosti BiH: Kriminal i korupcija rastu, terorizam prijeti

Povećan broj djela organizovanog kriminala, korupcije, mita i prisutan problem terorizma u BiH u 2015. godini samo su neke od stavki iz izvještaja Ministarstva bezbjednosti BiH, koji će se u srijedu naći pred poslanicima u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Šteta nastala krivičnim djelima iz oblasti kriminala gotovo se udvostručila u odnosu na 2014. godinu, a sve policijske agencije u BiH u 2015. registrovale su 1.238 krivičnih djela iz oblasti privrede i bezbjednosti platnog prometa.

Među najbrojnijim djelima su zloupotreba ovlaštenja, obmana pri dobijanju kredita, prevara u privrednom poslovanju, poreska utaja, pronevjera u službi i nedozvoljena trgovina.

Snimljeni tokovi novca određenih kriminalnih grupa pokazuju da se novac i imovina, koji su prisvojeni krivičnim djelima iz te oblasti kriminala, uglavnom legalizuju kupovinom nekretnina.

U porastu je i broj krivičnih djela mita i zloupotrebe položaja i ovlaštenja. U 2015. godini registrovano je 277 takvih djela, a godinu ranije 268.

Izvještaj upućuje da je procijenjena materijalna šteta po budžete BiH obuhvaćena izvještajima SIPA i UIO BiH po krivičnim djelima iz oblasti privrednog kriminala u 2015. godini iznosila 86.092.386 KM, što je znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je šteta iznosila 43.760.316 KM.

BiH, ističe se, dijeli poziciju mnogih zemalja, suočena je sa mnogobrojnim rizicima, a u 2015. godini i konkretnim terorističkim napadima.

SIPA je u prošloj godini podnijela 20 izvještaja protiv 31 poznatog lica i jednog NN lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela terorizma i krivična djela koja se mogu dovesti u vezu sa terorizmom.

I tokom prošle godine najeksponiranije radikalno-ekstremističke grupacije bile su one koje okupljaju radikalne pripadnike “selefijske zajednice u BiH”.

Te grupe svoje djelovanje nastavljaju izvan okvira zvanične IZ BiH u paradžematima.

Prema podacima OBA BiH, na području Sirije i Iraka krajem 2015. godine boravila su 134 lica iz BiH, među koje ubrajamo i strane državljane bh. porijekla. Među tim licima su bile i 52 žene i oko 70 djece.

Samo u toku 2015. godine na ratišta Sirije i Iraka otišla su 22 lica, 20 lica je poginulo, a u protekloj godini nijedno se nije vratilo u BiH. Na ratištima dosad je poginulo ukupno 49 lica.

U BiH se vratilo 46 državljana BiH, a u Evropsku uniju i područje Balkana 11 lica koja se dovode u vezu sa BiH.

Naglašen je i izostanak međusobne koordinacije i komunikacije među policijskim tijelima u BiH i sigurnosnim agencijama, te neprocesuiranje nekih slučajeva ratnih zločina, i rizik od zloupotrebe bezviznog režima.

Šemsudin Mehmedović (SDA), poslanik i član Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost, ističe da je stanje sigurnosti u državi rezultat političke situacije, ekonomske krize i petljanja politike u rad policijskih agencija.

“Sigurnosni sistem u BiH je iscjepkan, treba raditi na uvezivanju i nadam se da će Komisija u ponedjeljak pred oba doma poslati mišljenje da treba raditi na jačanju agencija i njihovom uvezivanju”, rekao je Mehmedović.

Sifet Podžić (DF), predsjedavajući Zajedničke komisije i delegat u Domu naroda BiH, kaže da je pročitao izvještaj i da može govoriti u svoje ime, a ne u ime Komisije, jer sjednica tek slijedi.

“Nažalost, privredni kriminal i korupcija su rak-rana ovog društva. I u izvještaju Stejt departmenta nas upozoravaju da se tim pozabavimo. U protekloj godini mnogo se radilo na borbi protiv terorizma i ilegalnog odlaska građana BiH na ratišta. Tu je uspostavljena odlična koordinacija policijskih tijela u BiH. Tražićemo od resornog ministra Dragana Mektića da isto uradi i kada je u pitanju oblast privrednog kriminala i korupcije. Već je davno bilo vrijeme da se uhvatimo u koštac s tim”, rekao je Podžić.

Borislav Bojić (SDS), član Komisije i poslanik u Predstavničkom domu BiH, rekao je da je činjenica da je stanje po pitanju privrednog kriminala i korupcije loše, ali da je Mektić dosta radio i doprinio u borbi protiv kriminala i korupcije i da će u narednom periodu borba biti nastavljena i intenzivirana.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender