16. 05. 2021.
Srednjovjekovni grad Pavlovac kod Prače prepušten zaboravu

Srednjovjekovni grad Pavlovac kod Prače prepušten zaboravu

Srednjovjekovni grad Pavlovac kod Prače prepušten zaboravu

Tri kilometra od naselja Prača u opštini Pale nalazi se srednjovjekovna tvrđava Novi. Srednjovjekovni grad ili njegovi ostaci danas nose ime Pavlovac.

Sagrađen je na strmom brežuljku iznad lijeve obale Prače, a metar debeli bedemi opasali su vrh ovog brežuljka. Tragovi bedema još se dobro raspoznaju, kao i ostaci grada u njihovoj unutrašnjosti. Cijeli grad je zarastao u šumu, kao da će ona sakriti sve događaje i tajne iz duge prošlosti ovog kraja – sve što se ovdje dešavalo u vrijeme kad je grad živio.

Čini se nevjerovatnim da se pola sata ili nešto više hoda od naselja Prača nekada davno vodio potpuno drugačiji život. No, ostaci tvrđave su svjedočanstvo da je bilo tako. Prema dostupnim podacima, u 14. i 15. vijekuu Prača je bila važan trg u zemlji Pavlovića pa je vojvoda Pavle Radinović tri kilometra jugoistočno od Prače podigao grad. Podaci kažu da je Pavlovac sagrađen prije 1415. godine jer je te godine poginuo vojvoda Pavle. U vrijeme Radosava Pavlovića, sina vojvode Pavla, grad se zvao Pavlovac Novi grad u Prači.

Grad Pavlovića

“Tvrđavu su izgradili velikaši iz roda Pavlovića u blizini srednjovjekovnog naselja Prača koja se prvi put u istorijskim dokumentima pominje 1336. godine. Ovo naselje se tokom 14. i 15. vijeka brzo razvijalo, a trgovina je imala veliku ulogu. Tvrđavu su sagradili početkom 15. stoljeća i dobila je ime Novi u Prači. Prvi put u istorijskim dokumentima navodi se 1423. godine kada je dubrovački poslanik posjetio Radosava Pavlovića. Ovaj podatak jasno pokazuje da je u trećoj deceniji 15. vijeka tvrđava bila sagrađena. Područje na kojem se nalazi je planski odabrano za uslove koji su bili od presudne važnosti tokom srednjeg vijeka”, pojašnjava istoričar Eldin Baljević.

pavlovic 1

Tvrđava je sagrađena na strmoj litici iznad obale rijeke Prače, što joj je osiguravalo prirodnu odbrambenu moć, a u blizini je bilo veliko naselje i putna komunikacija koja je povezivala srednju i jugoistočnu Bosnu. Danas se do Pavlovca može doći iz pravca Sarajeva preko Prače kuda prolazi magistralni put M-5, a iz Goražda preko Hranjena regionalnim putem R-448.

Opasnost od potpunog urušavanja

“Prema načinu gradnje Novi u Prači pokazuje da je nastao početkom 15. vijeka. Ovu tvrdnju možemo objasniti tako što u tvrđavi nema odbrambene, donžon kule koje je bila centralno mjesto tvrđave, a građene su u ranijim periodima. Odbrambene kule se prestaju graditi krajem 14. i 15. vijeka zbog sve veće upotrebe topova jer su bile su laka meta. Takođe, svi objekti koji su rađeni u unutrašnjosti imali su temelje, što je još jedna od karakteristika u odnosu na druge brojne tvrđave na teritoriji srednjovjekovne Bosne. Tvrđava Novi u Prači imala je prirodnu zaštitu sa dvije strane, dok su ostatak štitili bedemi. Prilaz do ulaza u tvrđavu je urađen tako da put vijuga u obliku slova s”, pojašnjava Baljević.

pavlovic 3

Cijelo područje na kojem se nalaze ostaci tvrđave zove se Pavlovac. Toponim Pavlovac je dobio ime kao uspomenu na velikaški rod Pavlovića koji su osim ove podigli i druge brojne tvrđave. Sjedište Pavlovića nalazilo se u tvrđavi Borač koja je od ove udaljena desetak kilometara. Novi u Prači egzistirao je tokom 15. i do sredine 16. vijeka. Pavlovići su je koristili sve do osmanskog osvajanja 1463. godine koji će čitavo područje kasnije nazvati Vilajet Pavli.”Današnje stanje tvrđave Novi u Prači je veoma loše i prijeti da dođe do daljeg urušavanja. Procjenjuje se da ona nije u upotrebi već 500 godina, a još uvijek djeluje impozantno. Posebno se izdvaja prilaz i očuvani dio bedema dužine blizu 100 metara, čija je širina 1,5 metara, a visina od šest do deset metara. Čitavo područje je obraslo šumom, a do sada nisu rađeni nikakvi zaštitni radovi”, upozorava istoričar Baljević.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender