16. 05. 2021.
Znate li šta je “Socijalni dan”?

Znate li šta je “Socijalni dan”?

Znate li šta je “Socijalni dan”?

Socijalni dan je jedan dan u godini kada srednjoškolci zamijene svoje školske klupe za radna mjesta, a novac koji zarade doniraju najčešće u svrhe financiranja projekata za mlade u nerazvijenim zemljama, zemljama tranzicije ili kao što je slučaj sa Srbijom, u svojim lokalnim zajednicama. Ovaj projekat provode mnoge omladinske organizacije u Evropi kao što je Italija, Njemačka, Danska, Srbija, Belgija, Norveška i sl.

ASuBiH (Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini) pokrenula je Socijalni dan i na taj način pruža priliku srednjoškolcima da osjete klimu radnog prostora i uz to omoguće sebi i svojim vršnjacima da realiziraju svoje ideje.

Učestvujući u Socijalnom danu, srednjoškolci će dobiti priliku da vide kako je provesti 8 sati na radnom mjestu. Svojim radnim angažmanom srednjoškolci će pomoći sebi pri odabiru budućeg zanimanja te dobiti inspiraciju za pokretanje i realizaciju svojih ideja u svrhu pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici. Škole koje podrže Socijalni dan će pružiti priliku svojim učenicima da iskuse praktičnu nastavu koja im je zbog neadekvatnog obrazovnog sistema onemogućena. Kompanije koje otvore svoja vrata srednjoškolcima na jedan dan će istovremeno uložiti u svoju lokalnu zajednicu i mlade ljude svog grada koji su snaga i moć našeg društva.

20 vrijednih srednjoškolaca iz 10 gradova će u 2016. godini biti nosioci prvog ASuBiH Socijalnog danaBanja Luka, Brčko, Cazin, Goražde, Mostar, Posušje, Sarajevo, Široki Brijeg, Tuzla, Zenica.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender