06. 05. 2021.
Ljudi imaju šesto čulo – geomagnetizam!

Ljudi imaju šesto čulo – geomagnetizam!

Ljudi imaju šesto čulo – geomagnetizam!

Geofizičar Džo Kiršvink sa Kalifornijskog univerziteta tvrdi da ljudi imaju i šesto čulo – geomagnetizam.

Naučnik je nakon 20 godina rada uspio dokazati da ljudi osjećaju Zemljino magnetsko polje.Veći dio prošlog vijeka ideja da živa bića osjete geomagnetizam u naučnim krugovima tretirala se kao telepatija i ostala pseudonauka – sa skepsom i podsmijehom. Potom su biolozi i fizičari dokazali kako ptice selice, ribe i ostale životinje koje putuju na duge relacije imaju ugrađeni kompas.

Pokazalo se da Zemljino magnetsko polje osjećaju i znatno sporije životinje poput jastoga, crva, puževa i žaba da bi na kraju eksperimentima dokazali kako se i neki miševi, stoka, pa čak i psi orijentišu pomoću magnetskog polja dok obavljaju nuždu.

Naučnici imaju dvije teorije kojima objašnjavaju biomagnetizam.

Prema jednoj, magnetsko polje aktivira kvantnu hemijsku reakciju u kriptohromima, proteinima koji su pronađeni u mrežnici mozga, ali nije jasno kako utiču na signale u neuronima.

Druga teorija tvrdi kako u posebnim receptorima kod srednjeg uha ili nosa leže minijaturne magnetne igle.

Te “igle” su, pretpostavljaju naučnici, od magnetita i na neki način djeluju kao prekidači nervnih signala.

Obje varijante moguće su i kod ljudi, jer su i magnetit i kriptohromi pronađeni i kod čovjeka.

Već decenijama naučnici pokušavaju da smisle ekperiment koji bi dokazao kako i ljudi osjećaju magnetsko polje.

Kiršvikov eksperiment svodi se na to da ljude smjesti u mračnu, izolovanu prostoriju. Ispitaniku mjere moždane talase pomoću EEG, dok stvaraju i mijenjaju vještačko magnetno polje.

Prvi put, on je dokazao da čovjek reaguje na magnetsko polje – u času kada su ga rotirali EEG je pokazao nagli pad u alfa-talasima. To bi značilo da mozak obrađuje informaciju dok ispitanik sjedi u potpunoj tišini i mraku.

Јedina promjena koju je mozak mogao osjetiti bila je u vezi sa magnetskim poljem.

Reakcija mozga kasnila je nekoliko stotina milisekundi, što je dokaz aktivnosti mozga, navode naučni portali.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender