16. 05. 2021.
Zagađena voda na sedam gradskih kupališta

Zagađena voda na sedam gradskih kupališta

Zagađena voda na sedam gradskih kupališta

Zdravstvena inspekcija Grada Banja Luka sa Institutom za javno zdravstvo Banja Luka obavila je uzorkovanje vode na kupalištima na Vrbasu i Vrbanji radi provjere higijenske ispravnosti. Utvrđeno je da voda na lokacijama koja se koriste kao kupališta, nije za kupanje.

Kontrolisana su sljedeća kupališta: Slap, Sitari, Abacija, Zelena, Borik (rijeka Vrbas), Žuti most i Zeleni vir  (rijeka Vrbanja).

Prema dobijenim rezultatima mikrobioloških ispitivanja i stručnog mišljenja Instituta, voda za kupanje na ovim lokacijama ne zadovoljava propise zbog fekalnog zagađenja rijeka, te se ne preporučuje da se koristi za kupanje.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender