05. 05. 2021.
Kreativci češće imaju noćne more

Kreativci češće imaju noćne more

Kreativci češće imaju noćne more

Ljudi koji pate od noćnih mora kreativniji su nego oni koji sanjaju lijepe snove.

Košmari nimalo nisu prijatni, ali dobra vijest je da ukazuju na nešto pozitivno. Ljudi koji pate od noćnih mora kreativniji su nego oni koji sanjaju lijepe snove, pokazuje kanadsko istraživanje.

Do ovog zaključka naučnici su došli kada su podijelili ispitanike u dvije grupe. Prva je sanjala košmare, druga lijepe snove. Ispitanici su zatim zamoljeni da daju asocijacije na emocionalno obojene riječi, poput sreća i ljutnja. Ljudi koji sanjaju lijepe snove davali su očigledne asocijacije, poput radost i bijes. Ali, oni koji bar dva puta nedjeljno imaju košmare, bili su znatno kreativniji, pa su tako uz ljutnju vezivali “crveno” i “lice”. Njihov um ne funkcioniše po uobičajenom šablonu i ne igra na prvu loptu, što je znak kreativnosti.

Psiholozi objašnjavaju da su kreativniji ljudi skloniji košmarima jer su osjetljiviji i sve proživljavaju na znatno dubljem nivou. Znatno su povezaniji sa svojim unutrašnjim svijetom i skloniji da razmišljaju i izražavaju osjećanja na drugačiji način. I zato, kada utonu u san, imaju intenzivne, žive, maštovite snove, među kojima su i košmari.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender