17. 05. 2021.
”Seksologija”, novi predmet u školama u Srpskoj?

”Seksologija”, novi predmet u školama u Srpskoj?

U novu školsku godinu upisano 10.118 prvačića

U školsku 2016/2017. godinu u aprilu i maju upisano je 10.118 učenika, prema podacima koje su Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske dostavile osnovne škole.

Prema dosadašnjim iskustvima, u periodu od maja do septembra bude upisano otprilike 200 učenika, te bi broj prvačića upisanih u školsku 2016/2017. godinu mogao biti veći od navedenog broja, saopšteno je iz Ministarstva.

Kada je riječ o broju upisane djece u prvi razred po opštinama/gradovima, najviše djece upisano je u Banjoj Luci, 1.900 učenika, zatim slijedi Bijeljina sa 954 učenika, Prijedor sa 625 učenika i Doboj sa 588 učenika. Najmanje učenika, svega šest upisano je u Kalinoviku, a sedam u Driniću.

U školskoj 2016/2017. godini najviše prvačića biće u Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Banjaluci (249 učenika), zatim u Osnovnoj školi “Sveti Sava” u Zvorniku (179 učenika) i Osnovnoj školi “Vuk Karadžić” u Bijeljini (169 učenika).

Najmanje učenika upisano je u osnovnim školama: “Јosif Pančić” Kozica-Oštra Luka (jedan učenik), “Petar Škundrić” Budimlić Јapra-Oštra Luka (četiri učenika) i “Vuk Karadžić” Živinice-Kneževo (četiri učenika).

Nijedan učenik nije upisan u 53 područna odjeljenja. U 93 područna odjeljenja upisan je po jedan učenik, dok su u 73 područna odjeljenja upisana po dva učenika.

Prema Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u prvi razred upisuju se djeca koja do 01. septembra tekuće godine navršavaju šest godina i koja su psihofizički sposobna za praćenje i savladavanje vaspitno-obrazovnog programa u školi.

Takođe, mogu da se upišu i djeca koja do kraja tekuće godine navršavaju šest godina, a za koju komisija utvrdi fizičku i psihičku zrelost. U prvi razred upisuju se i djeca koja imaju više od šest godina, a koja zbog bolesti ili drugih razloga nisu bila upisana u školu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender