16. 05. 2021.
EU hitno uvodi evro članicama koje ga ne koriste?

EU hitno uvodi evro članicama koje ga ne koriste?

BiH od sutra na crnoj listi EU

BiH će se od sutra nalaziti na crnoj listi EU zbog neispunjavanja obaveza u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

EU će sutra objaviti listu zemalja u skladu sa preporukama Radne grupe za finansijsku akciju /FATF/, kažu u Službi za odnose sa javnošću Evropske komisije.

Iako nisu zvanično htjeli da potvrde da li će i BiH biti na toj listi, “Nezavisnim” je rečeno da će EU samo zvanično usvojiti listu koju je 24. juna na svoju internet stranicu postavio FATF, a na kojoj se nalazi i BiH.

Na listi se nalaze i Avganistan, Irak, Laos, Sirija, Iran, Uganda, Gvajana, Vanuatu i Jemen.

I u Delegaciji EU je potvrđeno da BiH nije ispunila obaveze na koje se obavezala Komitetu Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma /Manival/ i FATF-u.

U delegaciji EU su naveli da su sve potrebne mjere sadržane u Akcionom planu BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama FATF-a koje je Savjet ministar BiH usvojio u junu 2015. godine.

Od BiH se očekuje da usvoji izmjene u sedam ključnih oblasti, od kojih je prva harmonizacija krivičnog zakona u dijelu sankcionisanja finnsiranja terorističkih organizacija, a druga se odnosi na stvaranje legalnog okvira za oduzimanje imovine stečene za sprovođenje terorističkih aktivnosti.

Između ostalog, potrebno je uspostaviti nadzor međunarodnih finansijskih transakcija, a preporuka je i primjena mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma za nevladine i neprofitne organizacije.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender