15. 05. 2021.
Inspekcija: Hrana u marketima bezbjedna za upotrebu

Inspekcija: Hrana u marketima bezbjedna za upotrebu

Inspekcija: Hrana u marketima bezbjedna za upotrebu

Voće i povrće domaće proizvodnje i iz uvoza koje se kupuje u marketima, te dječije voćne kašice, kao i pšenično brašno bezbjedni su za ljudsku upotrebu, pokazala je prva faza monitoringa prisustva pesticida.

Kontrolu je izvršila Republička inspekcija za hranu u saradnji sa Agencijom za bezbjednost hrane BiH.

U okviru analize uzeto je 20 uzoraka voća i povrća, četiri uzorka voćnih kašica za djecu i tri uzorka pšeničnog brašna, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

Analiza je potvrdila da ovi proizvodi zadovoljavaju odredbe Pravilnika o maksimalnom nivou pesticida u hrani i na njoj, kao i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla.

Iz Inspektorata napominju da kontrolama voća i povrća prilikom uvoza u ovoj godini nisu utvrđene rezidue pesticida u količinama većim od propisanih.

Kontrole se vrše u skladu sa procjenom rizika, što podrazumijeva da se intenziviraju kontrole namirnica koje su specifične za pojedina godišnja doba, odnosno uzorkovanje se planira u fazama u zavisnosti od vremena sazrijevanja i prispjeća pojedinih vrsta voća i povrća za konzumiranje.

Iz Inspektorata dodaju da je trenutno u toku uzorkovanje voća i povrća za drugi dio prve faze monitoringa prisustva pesticida, dok je za septembar planirana druga faza uzorkovanja.

Uzorkovanje voća i povrća vrši se da bi se utvrdilo da li je bezbjedno za ljudsku upotrebu, a najveći rizik kod ovih proizvoda predstavlja nedozvoljena količina pesticida, mikotoksina i toksičnih metala, na koje se i vrše analize.

Pesticidi se koriste u proizvodnji većine vrsta voća i povrća, s tim da se moraju koristiti dozvoljena sredstva u dozvoljenim koncentracijama i poštovati karenca, odnosno vrijeme koje treba da protekne od tretmana do upotrebe proizvoda, napominje glavni republički inspektor za hranu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender