16. 05. 2021.
Banja Luka: Posao čeka 16.000 ljudi, petina su visokoobrazovani

Banja Luka: Posao čeka 16.000 ljudi, petina su visokoobrazovani

Unija poslodavaca: Smanjenjem stope doprinosa do većeg zapošljavanja

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske smatra da je visina poreza i doprinosa na platu jedan od najvećih problema za poslovanje u formalnom sektoru i da je u ovoj oblasti potrebno što prije sprovesti reformu.

Predsjednik Unije Dragutin Škrebić rekao je, nakon okruglog stola “Smanjenje oporezivanja rada – put ka ekonomskom rastu”, da je današnji sastanak organizovan kako bi bila podstaknuta stručna rasprava o smanjenju oporezivanja rada, koje bi dovelo do povećanja broja radnika, investicija i ličnih primanja.

Škrebić je napomenuo da je Vlada Srpske od 2008. do 2011. godine znatno povećala poreze i doprinose, što je uticalo na smanjenje broja zaposlenih.

“Međutim, smatramo da nije smanjen broj radnika, već je jedan dio rada prenesen u rad na crno, odnosno rad na sivo, što je prema našem mišljenju nedopustivo i neodrživo”, rekao je Škrebić novinarima u Banjaluci.

On je ocijenio da bi smanjenje poreza i doprinosa, da bi dalo rezultate, trebalo sa sadašnjih 38,5 odsto svesti na nivo prije svjetske ekonomske krize 2008. godine, kada je poreski klin za prosječnu platu iznosio 32,7 odsto.

“Jasno nam je da do takvog smanjenja ne može doći odjednom. Ne želimo kolaps ni zdravstva ni Fonda PIO, ali ako bude ostvareno 1,4 odsto smanjenja, kako je Vlada predložila, onda bi trebalo da se pripremamo da u narednom periodu omogućimo dalje smanjenje poreza”, kaže Škrebić.

On je naglasio da je to jedini put koji će dovesti do preživljavanja radnika u realnom sektoru, te do povećanja plata i novog zapošljavanja.

“Bez privrednog ambijenta ne može doći do povećanja plata, a ono mora biti ekonomska kategorija, odnosno rezultat produktivnosti i troškova proizvodnje”, pojasnio je Škrebić.

Predstavnik preduzeća “Kolorit” iz Banjaluke Predrag Duduković smatra da smanjenje stope doprinosa rasterećuje troškove rada i tako povećava mogućnost za nova zapošljavanja.

“Većim nivoom zapošljavanja dolazi do većeg plaćanja poreza i doprinosa, a samim tim i do većeg priliva u budžet”, dodao je Duduković.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender