06. 05. 2021.
RS izgubila spor, mora da plati 182.000 KM

RS izgubila spor, mora da plati 182.000 KM

RS izgubila spor, mora da plati 182.000 KM

Republika Srpska izgubila je spor koji je protiv nje pokrenulo Pravobranilaštvo BiH i dužna je da plati 182.338,67 KM na ime finansiranja Savjeta za državnu pomoć BiH. Po tužbi Savjeta ministara BiH protiv RS, Sud BiH presudio je da je RS dužna da na ime finansiranja Savjeta za državnu pomoć u 2013. godini isplati 80.338,67 KM, a za 2014. ukupno 102.000 KM.

Ovu presudu, kako se navodi u odgovoru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH na jedno od poslaničkih pitanja u parlamentu BiH, potvrdilo je i drugostepeno vijeće Suda BiH, a Pravobranilaštvo BiH početkom juna podnijelo je prijedlog za izvršenje ove pravosnažne i izvršne presude.

U Ministarstvu finansija RS ipak, s druge strane, tvrde da presuda nije pravosnažna i da ne može ići na izvršenje, a samim tim da nisu isplaćena sredstva. “Obratilo nam se Pravobranilaštvo BiH, ali smatramo da ono može da se obraća samo institucijama BiH i zbog toga smo 11. jula uložili prigovor pravobraniocu RS sa sjedištem u Istočnom Sarajevu”, rekli su nam juče u Ministarstvu finansija RS.

Inače, Savjet za državnu pomoć BiH finansira se na način da entitetske vlade i Savjet ministara BiH uplaćuju po jednu trećinu novca, a problem je nastao jer je RS u 2013. i 2014. godini uplaćivala samo po 40.000 KM, smatrajući da odluke o finansiranju ovog savjeta nisu u skladu sa zakonom i da nisu donošene uz saglasnost RS. Savjet za državnu pomoć BiH sastoji se od osam članova, po dva člana imenuju entitetske vlade, tri Savjet ministara BiH, a jednog Vlada Brčko distrikta.

Ono što je zanimljivo, a o čemu su “Nezavisne” ranije pisale, jeste da je tužbu protiv RS, prema nezvaničnim informacijama, prouzrokovala Radmila Mihić, pomoćnik ministra finansija, koja je tužila Savjet za državnu pomoć jer joj nije isplaćivao naknadu za rad, a koji s druge strane to nije mogao uraditi jer Vlada RS nije isplaćivala svoj dio obaveza. Pored Mihićeve, Savjet za državnu pomoć naknadu za rad nije isplaćivao ni drugom članu iz Republike Srpske, dok je ostalih šest članova redovno primalo po 1.000 KM mjesečno.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender