17. 05. 2021.
Savjet ministara sutra o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma

Savjet ministara danas o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma

Savjet ministara sutra o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma

Savjet ministara BiH trebalo bi sutra da razmatra Prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma u BiH.

Vlada Republike Srpske odbacila je ranije ovaj prijedlog, zahtijevajući od ministara iz Srpske u Savjetu ministara BiH da ne podrže taj dokument i da insistiraju na sprovođenju i unapređenju borbe protiv terorizma isključivo u okviru postojećih institucija i agencija utemeljenih na zakonu.

Zatraženo je od ministara iz Srpske u Savjetu ministara BiH da se uzdrže od aktivnosti koje bi vodile ka reorganizaciji sistema bezbjednosti u BiH i entitetima suprotno Ustavu i zakonima BiH, ustavima i zakonima entiteta i Statutu i zakonima Distrikta Brčko.

Vlada Srpske je ocijenila kao pravni i politički presedan pokušaj uspostavljanja koordinacionog tijela, navodeći da bi to dovelo do ozbiljnog narušavanja postojećih modela koordinacije i saradnje između policijskih i bezbjednosnih agencija u BiH koji su definisani zakonom.

Vlada Republike Srpske smatra neustavnim i nezakonitim rješenja iz Prijedloga odluke, kojim je predviđena nadležnost koordinacionog tijela da, između ostalog, predlaže promjene u pravnom i institucionalnom okviru u bezbjednosnoj oblasti u BiH.

Savjet ministara razmatrao je na prošloj sjednici Prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma u BiH, a ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić rekao je da je dogovoreno da će konačna odluka o tome biti donesena “nakon razmatranja određenih najavljenih primjedbi i sugestija”.

Pred ministrima će se na sutrašnjoj sjednici naći i novi tekst Prijedloga odluke o formiranju tijela za nadzor nad provođenjem Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i njom predviđenih akcionih planova.

Na dnevnom redu je i informacija u vezi sa pregledom stanja u oblasti borbe protiv pranja novca s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca – FATF.

Savjet ministara BiH razmotriće Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH i Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2017. do 2019. godine.

Na dnevnom redu je i informacija o direktnim stranim ulaganjima u BiH i novom tekstu Izvještaja o aktivnostima Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH na promociji direktnih stranih ulaganja u BiH u 2015. godini, Projektnom zadatku za Okvirnu strategiju za privlačenje i promociju stranih direktnih investicija 2016-2020.

Ministri će razmotriti i Prijedlog programa javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH 2017-2019.

Početak sjednice zakazan je za 11.00 časova.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender