31. 10. 2020.

Farmacija diže industrijsku proizvodnju u BiH

Industrijska proizvodnja BiH u avgustu 2016. u poređenju sa istim mjesecom 2015. godine, bilježi rast za 2,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH. U avgustu 2016. u poređenju sa avgustom 2015. industrijska proizvodnja, bilježi rast u području proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom za 10,6% , u području vađenje ruda i kamena za 7,0%, dok je u prerađivačkoj industriji zabilježen pad za 0,1%.

Posmatrano po oblastima djelatnosti u avgustu 2016. u poređenju sa avgustom 2015. najveći rast zabilježen je u oblastima proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata (50,9%) i štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa (36,0%).

Najveći pad zabilježen je u oblastima proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava (77,4%) i proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda (45,1%).

U prvih osam mjeseci u odnosu na isti period prošle godine industrijska proizvodnja bilježi rast od od 3,8 posto.

U prerađivačkoj industriji u prvih osam mjeseci zabilježen je rast industrijske proizvodnje od 4,4 posto, u vađenju rude i kamena 2,1 posto, a u prоizvоdnji i snаbdiјеvаnju еlеktričnоm еnеrgiјоm, plinom,pаrоm i klimаtizаciја rast od 2,9 posto.

(Indikator.ba)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender