29. 10. 2020.
5 nezgodnih pitanja na razgovoru za posao i kako ih izbjeći

5 nezgodnih pitanja na razgovoru za posao i kako ih izbjeći

Jedna osobina je ključna da uspijete u kompanijama budućnosti

Ključna reč za sve one koji će u bliskoj budućnosti početi da traže posao ili hoće da zadrže onaj koji već imaju jeste – prilagodljivost.

Sposobnost prilagođavanja organizacionoj kulturi ili novoj radnoj sredini, naime, glavna je veština kojoj će svetske, ali i domaće kompanije najviše pridavati pažnje u potrazi za talentima koje će zapošljavati i bogato nagrađivati.

 Kompanija “ManpowerGroup” uradila je istraživanje u osam evrospkih zemalja, uključujući i Srbiju, kako bi došla do odgovora za koje veštine se veruje da su strateški najbolje za suočavanje sa IV industrijskom revolucijom.

Ispitanici, a to su predstavnici svetskih kompanija uglavnom iz sektora ljudskih resursa, zamoljeni su da zamisle buduće radno okruženje i da predvide najuticajniji faktor od tri (sposobnost učenja, prilagodljivost i mobilnost) za talente budućnosti.

Isptostavilo se da je upravo prilagodljivost ključna veština – tako misli 56 odsto predstavnika kompanija, a zatim slede sposobnost učenja (29 odsto) i mobilnost (15 odsto). U prilagodljivost spada i veština obavljanja više zadataka odjednom.

A talenti današnjice?

Na pitanje “Kojih sedam kompetencija (sa unapred određene liste) smatrate ključnim za efikasan rad u vašem korporativnom okruženju?”, ispitani predstavnici kompanija su u najvećem broju rekli – sposobnost rešavanja problema (spomenulo je 69 odsto ispitanika).

Zatim sledi orijentacija prema ciljevima (pominje 58 odsto ispitanika) i sposobnost saradnje sa drugima (pomenulo je 57 odsto ispitanika).

Ispitanici izgleda veruju i da pragmatičnost i usmerenost na konkretne rezultate predstavljaju ključne kompetencije za talenat današnjice.

Rezultati istraživanja pokazali su i da svako geografsko područje vrednuje različite kompetencije. U tom smislu, za razliku od nekih drugih evropskih zemalja, u Srbiji se sada najviše vrednuje veština aktvnog učenja.

Podatak do koga se došlo na osnovu ovog istraživanje jeste i to da su kompanije kao najveći izazov sa kojima se susreću u vezi sa talentima jeste njihovo zadržavanje.

Kada je reč o našoj zemlji, 54 odsto ispitanika navodi da je zadržavanje talenata najveći izazov, dok njih 23 odsto smatra da je to njihovo privlačenje.

 

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender