31. 10. 2020.
EU izdvojila 40 miliona evra Srbiji za izbjeglice

EU izdvojila 40 miliona evra Srbiji za izbjeglice

EU izdvojila 40 miliona evra Srbiji za izbjeglice

Evropska unija je od septembra 2015. izdvojila 40 miliona evra kao podršku Srbiji u upravljanju izbjegličkim i migrantskim tokovima, saopšteno je iz Delegacije EU u Beogradu.

Kako je najavila Delegacija, narednih mjeseci i godina Srbija će imati koristi od značajnih dodatnih finansijskih sredstava u oblasti migracija i upravljanja granicama.

Šef Delegacije EU ambasador Majkl Davenport izjavio je da je Srbija prepoznata kao zemlja koja pruža važan doprinos u rješavanju migrantske krize na odgovoran i human način.

EU u tom smislu podržava vlasti u Srbiji na svim nivoima kako bi se smanjio uticaj krize na lokalne zajednice, a delegacija EU i Vlada Srbije zajedno rade na utvrđivanju prioritetnih potreba kako bi se 40 miliona evra pomoći iskoristilo na najbolji način.

Osim toga, iz Delegacije najavljuju da će narednih mjeseci i godina Srbija imati koristi od značajnih dodatnih finansijskih sredstava u oblasti migracija i upravljanja granicama.

Nabrajajući oblasti i sume koje je namijenila Srbiji, EU u saopštenju navodi da je više od 10,7 miliona evra predviđeno za radove na izgradnji i rekonstrukciji u Preševu, Šidu, Adaševcima, Subotici, Principovcu, Krnjači, Bosilegradu, Pirotu, Dimitrovgradu i Bujanovcu, i planirane radove u Šidu, Padinskoj Skeli, kao i drugim postojećim odnosno novim prihvatnim centrima/centrima za azil; za opremu, mobilne timove, potrepštine i namještaj.

EU takođe plaća troškove struje, grijanja, vode, odnošenja smeća, sanitarne usluge i čišćenje: više od 460,000 evra ove godine i skoro dva miliona evra naredne godine.

Više od 9,4 miliona evra EU je namijenila za plate 273 zaposlenih građana Srbije, koji rade kao koordinatori, prevodioci, administrativni pomoćni radnici i radnici na održavanju u Subotici, Šidu, Preševu, Negotinu, Dimitrovgradu, Zaječaru, Krnjači, Banji Koviljači, Tutinu, Sjenici i Beogradu.

Takođe, EU je obezbijedila sredstva za hranu i smještaj osoblja nadležnih organa prilikom rada na terenu; zatim za dječije kutke, pružanje informacija, upravljanje individualnim slučajevima i spajanje porodica, kao i podršku maloljetnim licima u pratnji ili bez nje.

Za zaštitu granica namjenjeno je 7,5 miliona evra i to za opremu, informaciono-tehnološku infrastrukturu, bolje upravljanje granicama, angažovanje gostujućih službenika iz zemalja članica EU koji pružaju podršku graničnoj policiji Srbije, i za modernizaciju graničnih prelaza. Osim toga, od 2001. godine do danas EU je podržala graničnu policiju i bezbjednost granica u Srbiji sa više od 80 miliona evra, prevashodno namenjenih modernizaciji graničnih prelaza, navodi se u saopštenju.

Za hranu i druge potrepštine opredjeljeno je 3,8 miliona evra, transport i logistika više od 2,6 miliona evra, za zdravstvenu njegu gotovo 1,2 miliona evra.

Upravljanje, administrativni poslovi, kompjuteri, putovanja, komunikacija vrijedni su gotovo dva miliona evra, a EU sa milion evra podržava reformu nacionalnog sistema azila.

Za asistirani dobrovoljni povratak migranata u zemlje porijekla predviđeno je 750 hiljada evra.

Osim toga, kako se navodi, nekoliko zemalja članica EU pružilo je neophodnu bilateralnu pomoć Srbiji, a kao odgovor na zahtjev Vlade Srbije u okviru Mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Srbija je takođe dobila značajnu pomoć od EU u okviru regionalnog programa posvećenog upravljanju migracijama čiji je budžet 8 miliona evra.

Inače, bespovratnu pomoć, napomine se u saopštenju, EU je uglavnom pružala preko partnera u Srbiji, među kojima su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Komesarijat za izbjeglice i migracije RS, Crveni krst Srbije, zatim UNHCR, Međunarodna organizacija za migracije, UNICEF i međunarodne i lokalne nevladine organizacije.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender