24. 10. 2020.
Pčele prvi put na listi ugroženih životinja

Pčele prvi put na listi ugroženih životinja

Pčele prvi put na listi ugroženih životinja

Jedna od najkorisnijih i najbitnijih životinja na planeti velikom brzinom nestaje. Da su pčele sve ugroženije od gubitka staništa, invazivnih vrsta, klimatskih promena i korišćenja pesticida najbolje svedoči činjenica da su neke vrste sada, prvi put u istoriji, stavljene na listu ugroženih životinja.

Sedam vrsta pčela iz roda Hylaeus koje naseljavaju Havaje stavljene su federalnu zaštitu američke Službe za zaštitu životinjskog sveta.

Pčele iz pomenutog roda bile su najrasprostranjeniji insekt na Havajima početkom 20. veka, a danas su retko viđene.

Osim što čoveka (uništavanje staništa, globalno zagrevanje i korišćenje pesticida), veliku ulogu u smanjenju populacije ovih pčela imaju njihove indijske rođake, koje naseljavaju isto stanište i bore se za iste cvetove.

Veliki problem su i mravi, koji ne potiču sa Havaja, jer ta ostrva nikada nisu imali domaću vrstu mrava. Oni uništavaju njihove kolonije, jedući larve pčela.

Džejson Grejem, entomolog sa Univerziteta Havaji, jedan je od najvećih stručnjaka za pčele, a razvio je i veštačka gnezda za njih kako bi im pomogao sa problemom mrava.

„Veštačka gnezda su drvena sa izbušenim rupama za pčele, a konopac kojim su vezana za granu prekriven je lepljivom supstancom koja onemogućava insektima, poput mrava, da stignu do gnezda“, objašnjava Grejem.

Inače, pčele poslednjih nekoliko decenija trpe veliki pad populacije. Najviše zbog širokorasprostranjenog korišćenja pesticida, uništavanja prirodnih staništa, klimatskih promena.

(RTS)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender