10. 04. 2021.
Obnavlja se čuveni most na Žepi

Obnavlja se čuveni most na Žepi

Obnavlja se čuveni most na Žepi

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika počinje sa implementacijom naredne faze projekta restauracije nacionalnog spomenika – Mosta na rijeci Žepi, za koji je sredstva donirao Specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH u iznosu od 62.600 američkih dolara.

S obzirom da su na Mostu uočene pukotine i deformacije koje mogu uzrokovati daljnje propadanje, cilj projektnih aktivnosti je dovođenje konstrukcije Mosta u stabilno stanje sa dovoljnim nivoom sigurnosti, uvažavajući kriterije nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti.

Ova faza projekta obuhvata izvođenje radova urgentne stabilizacije Mosta, što predstavlja postavljanje privremene skele koja će osigurati objekat i omogućiti implementaciju ostalih faza projekta restauracije. Planirano je da se radovi završe do kraja ove godine.

Partneri u projektu su Mjesna zajednica Žepa, Opština Rogatica i Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

Edukativni dio projekta, kampanja “Moja BiH-moje naslijeđe” realizovana je tokom 2014. godine i provedena je u saradnji sa šest osnovnih škola iz Bosansko-podrinjskog kantona i kulturno-umjetničkim društvom “Romanijska Vrela” Mokro iz Republike Srpske. U okviru kampanje u školama-učesnicama projekta, održana su predavanja o važnosti kulturno-historijskog nasljeđa, nakon kojih je objavljen konkurs za najbolji učenički rad na temu “Moja Bosna i Hercegovina – moje naslijeđe”. Od prispjelih 306 likovnih, literarnih i maketarskih radova nagrađeni su radovi 26 osnovaca.

U starijim zapisima i putopisima nema nikakvih podataka o graditelju i vremenu izgradnje Mosta na rijeci Žepi, niti je na mostu ostao sačuvan tekst sa natpisom koji bi mogao dati precizne informacije o vremenu i graditelju ovog objekta. Pretpostavlja se da je sagrađen krajem 16. vijeka. Most koji se nalazio na ušću rijeke sve do 1966. godine, demontiran je i rekonstruisan na drugoj lokaciji zbog izgradnje HE Bajina Bašta. Njegova nova lokacija nalazi se 500 metara od naselja Žepa.

Zbog svih karakteristika ovog dobra, Komisija je 2005. godine, donijela odluku o proglašenju Mosta na Žepi nacionalnim spomenikom BiH, a na istoj sjednici je donesena odluka da se zbog stanja, odnosno oštećenja konstrukcije mosta, ovo dobro uvrsti na Listu ugroženih spomenika BiH.

(Kliks)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender