29. 10. 2020.
Univerzitet tuži bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Banjaluci

Univerzitet tuži bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Banjaluci

Univerzitet tuži bivšeg dekana Pravnog fakulteta u Banjaluci

Univerzitet u Banjaluci najavio je disciplinski postupak i tužbu protiv profesora, bivšeg dekana Pravnog fakulteta Vitomira Popovića zbog narušavanja ugleda, klevete i prijetnji osoblju ovog fakulteta i Univerziteta.

Univerzitet u Banjaluci odbacuje Popovićeve tvrdnje u medijima da je Petar Kunić imenovan za vršioca dužnosti dekana mimo zakona, te napominju da Kunić nije penzionisan i da ima važeći ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji je na snazi do sticanja uslova za odlazak u penziju.

“Univerzitet u Banjaluci će upotrijebiti sve pravne mehanizme da zaštiti radnike Pravnog fakulteta od učestalih prijetnji Popovića, ali i sam ugled Pravnog fakulteta i Univerziteta, koji svojim istupima bivši dekan ozbiljno narušava”, saopšteno je iz Univerziteta.

Iz Univerziteta podsjećaju da je 30. septembra doneseno rješenje o imenovanju vršioca dužnosti dekana Pravnog fakulteta Petra Kunića, jer je Popoviću istekao drugi mandat 1. oktobra.

U saopštenju se navodi da je postupljeno u skladu sa Statutom Univerziteta u Banjaluci, s obzirom da Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta nije donijelo odluku o prijedlogu za imenovanje novog dekana, te je rektor imenovao lice koje će dužnost dekana obavljati do izbora dekana, a najduže šest mjeseci od dana isteka mandata.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga je 3. oktobra imenovao komisiju za primopredaju dužnosti dekana Pravnog fakulteta koja je sačinila zapisnik u kome je konstatovala materijalno-finansijsko poslovanje Pravnog fakulteta, kao i stanje akademskog osoblja sa stanovišta radno-pravnog statusa.

Komisija je konstatovala da je izvršena primopredaja putničkog službenog autobomila i da je profesor Popović uredno razdužio kancelariju u dekanatu fakulteta iz koje je odnio lične predmete i stvari.

“Takođe, naglašavamo da su prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Darko Radić i prodekan za naučnoistraživački rad Radenko Jotanović podnijeli ostavku nakon isteka mandata”, ističe se u saopštenju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender