20. 10. 2020.
U planu izgradnja “Palate pravde” u Trebinju

U planu izgradnja “Palate pravde” u Trebinju

U planu izgradnja “Palate pravde” u Trebinju

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Slobodan Zec izjavio je danas da je u Trebinju u planu izgradnja “palate pravde” u kojoj bi bile smještene sve pravosudne institucije sa područja ovog grada, za šta je Vlada Srpske obezbijedila dva miliona KM.

“Smatram da bi izgradnjom `palate pravde` u Trebinju, u kojoj bi bili smješteni Okružni i Osnovni sud, te Okružno tužilaštvo, kao i odjeljenje sudske policije, u potpunosti bio riješen smještajni problem ovih pravosudnih institucija, ali i ostalih koje pripadaju Ministarstvu pravde Republike Srpske”, rekao Zec.

On je istakao da bi zgrada “palate pravde” u Trebinju trebalo da bude smještena u centru grada, neposredno ispred zgrade Centra javne bezbjednosti /CJB/, čime će biti obezbijeđena potrebna komunikacija CJB i Okružnog tužilaštva, nesmetano dovođenje osumnjičenih, optuženih, te zaštićenih svjedoka.

Pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević naveo je da su na parceli gdje bi trebalo da bude izgrađena “palata pravde”, trenutno prostorije Vatrogasnog društva “Trebinje”, a da je prostornim planom grada predviđeno uklanjanje tog objekta i dislociranje ovog društva na drugu adekvatnu lokaciju.

“Da bi se pristupilo gradnji objekta potrebno je parcelu uknjižiti sa pravom vlasništva u korist Ministarstva pravde, ukloniti postojeće građevine, a nakon dobijanja građevinske dozvole platiti rentu. Sredstva za te namjene nisu predviđena u okviru sredstava za obnovu”, rekao je Kovačević.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske ranije donijela zaključak o prihvatanju ponude grada Trebinja i davanju saglasnosti da se izvrši zamjena nekretnina ovog grada i Republike Srpske, a u svrhu izgradnje pravosudnih institucija.

“Predloženo je da Republika Srpska, odnosno Ministarstvo pravde, u zamjenu gradu Trebinju ustupi zgradu u kojoj je trenutno smješten Okružni sud”, dodao je Kovačević.

On je napomenuo da se grad Trebinje obavezao da će ustupiti Republici Srpskoj navedene nekretnine sa kojih će, o svom trošku, ukloniti postojeće objekte i osloboditi Ministarstvo pravde naknade za uređenje građevinskog zemljišta i komunalnih priključaka.

Kovačević kaže da bi sve pravosudne institucije trebalo da budu smještene u dva objekta u Trebinju u vlasništvu Ministarstva pravde, umjesto, kao do sada, na sedam lokacija, od kojih pet nisu u vlasništvu Ministarstva.

“Na ovakav način, poboljšanjem uslova, postići će se veća efikasnost rada pravosudnih institucija Republike Srpske i doprinijeti unapređenju ostvarivanja zagarantovanih prava građana u oblasti pravosuđa”, zaključio je Kovačević.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender