26. 10. 2020.
Tegeltija: Postepeno ćemo smanjivati broj zaposlanih u javnom sektoru

Tegeltija: Postepeno ćemo smanjivati broj zaposlanih u javnom sektoru

Tegeltija: Plan Vlade RS je da ograniči plate u javnom sektoru

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas da je plan Vlade Srpske smanjenje javne potrošnje i ograničenje fonda plata za zaposlene u javnom sektoru.

“Pismom namjere definisane su obaveze svih nivoa vlasti u BiH. Ovaj dokument sadrži sve što je navedeno u Reformskoj agendi i Ekonomskoj politici Republike Srpske za ovu godinu”, rekao je Tegeltija tokom “Aktuelnog časa” u Narodnoj skupštini Srpske.

On je naveo da se u Pismu namjere jedan od značajnih segmenata reforme javnog sektora odnosi na javna preduzeća, među kojima su “Željeznice Republike Srpske”.

“Vlada Republike Srpske je ograničila plate za zaposlene u javnom sektoru, a nekim od lokalnih zajednica nismo dali saglasnost za rebalans budžeta jer je bilo planirano povećanje plata za zaposlene u administraciji”, kaže Tegeltija.

Tegeltija: Raste naplata prihoda od direktnih poreza

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da Poreska uprava Republike Srpske u ovoj godini bilježi znatan rast naplate prihoda po osnovu direktnih poreza, prevashodno po osnovu naplate poreza na dobit.

“Postoji mogućnost reprograma poreskih obaveza koje smo mi zakonom definisali i veliki broj preduzeća u Republici Srpskoj koristi tu mogućnost”, rekao je Tegeltija u Narodnoj skupštini Srpske tokom poslaničkih pitanja i odgovora “Aktuelni čas”.

Kada je riječ o nenaplaćivanju poreza i doprinosa, Tegeltija je naveo da veliki problem predstavlja činjenica da određeni broj preduzeća odlazi u stečaj.

“Poreska uprava Republike Srpske čini velike napore da se tekuće naplate poreza i doprinosa vrše uredno i što je moguće u većem obimu”, istakao je Tegeltija.

On kaže da određeni broj javnih preduzeća kasni sa izmirenjem obaveza, ali da sva ta preduzeća imaju reprograme za plaćanje poreza i doprinosa za koje plaćaju kamatu.

Govoreći o mogućnosti dostavljanja izvještaja o radu Fonda solidarnosti Narodnoj skupštini Republike Srpske, Tegeltija je istakao da nema nikakvih prepreka da taj izvještaj bude dostavljen parlamentu Srpske.

“Upravni odbor Fonda solidarnosti donosi takvu odluku. Upravni odbor Fonda na sjednicama redovno raspravlja o radu i prikupljenim sredstvima na računu Fonda”, istakao je Tegeltija.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender