27. 10. 2020.
Lokalni izbori u BiH: Otvorena glasačka mjesta

Lokalni izbori u BiH: Otvorena glasačka mjesta

CIK: Preuranjeni zahtjevi za poništavanje izbora u nekim mjestima

Centralna izborna komisija BiH danas je odbacila 11 zahtjeva za poništenje, odnosno ponavljanje izbora na pojedinim ili svim biračkim mjestima u pojedinim izbornim jedinicama.

Iz CIK-a je saopšteno da su zahtjevi koji su se odnosili na poništenje izbora odbačeni kao nedopušteni uz obrazloženje da će se navodi iz zahtjeva uzeti u obzir i CIK BiH će reagovati po službenoj dužnosti ako za to bude elemenata, ali nakon utvrđivanja izbornih rezultata.

Zahtjevi kojim je traženo ponavljanje izbora su odbačeni kao preuranjeni, jer da bi se negdje ponovili izbori prije toga moraju biti poništeni.

CIK BiH danas je donio 20 zaključaka kojim se zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića na pojedinim biračkim mjestima u pojedinim izbornim jedinicama odbacuju zbog preuranjenosti.

Tek nakon što CIK BiH objavi utvrđene izborne rezultate, subjekti navedeni u članu 5.30. stav /1/ Izbornog zakona BiH mogu u roku od tri dana podnijeti zahtjev za ponovno brojanje i to isključivo pod uslovima i na način propisan tim članom.

Centralna izborna komisija BiH trenutno objavljuje preliminarne rezultate i zbog toga je preuranjeno podnositi zahtjeve za ponovno brojanje.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender