23. 10. 2020.
Banjalučko naselje sa mnogo djece a nijedna škola

Banjalučko naselje sa mnogo djece a nijedna škola

Banjalučko naselje sa mnogo djece a nijedna škola

Iako je samo tri kilometra udaljeno od centra grada, naselje Ada zadaje glavobolje svojim stanovnicima, ma-hom mladim roditeljima koje muči to što nema obećanih vrtića i škole.

Mjesna zajednica Ada jedna je od rijetkih koja nema osnovnu školu, a mještani ovog naselja smatraju da je izgradnja školskog objekata neopho-dna kod novoizgrađenog naselja, jer je u njemu porastao broj stanovni-ka, a  roditelji osnovaca svakodne-vno moraju da odvode i dovode dje-cu u škole u drugim naseljima.

“Moj sin je ove godine krenuo u prvi razred i ide u školu na Starčevicu”, žali se Miodrag V., koji kaže da se u Adu zadnjih godina doselilo dosta mladih ljudi.

“Smatram da grad ima interes da u Adi bude izgrađena nova, bar peto-razredna škola, kojom bi znatno bila rasterećena centralna škola”,  kaže ovaj roditelj.

Vito Pejaković, predsjednik Savjeta MZ Ada, rekao je da veliki broj dje-ce ide u škole “Branko Radičević” na Starčevici ili “Stanko Rakita” u Vrba-nji.

“Nadamo se da će sljedeće godine da se izradi škola, jer smo nedavno imali sastanak sa novoizabranim gradonačelnikom, koji je izlazio na teren, pa je sam ustanovio da nam je prijeko potrebna škola”,  kaže Pe-jaković, te dodaje da ukupno  200 djece iz ovog naselja ide u školu na Starčevicu.

Darija Mičić, direktorica OŠ “Branko Radičević, istakla je da bi, ukoliko bi došlo do izgradnje škole u naselju Ada, to rasteretilo ovu školu. Kako kažu iz Ministarstva prosvjete i kulture RS, MZ Ada i građani  uputili su zahtjev Ministarstvu da krene sa izgradnjom nove škole na tom po-dručju,  budući da najveći broj učeni-ka nastanjenih u ovom naselju po-hađa školu na Starčevici, koja je ionako suočena sa velikim brojem učenika i nedovoljnim prostorom za nesmetano organizovanje nastavog procesa.

“Ministarstvo prosvjete i kulture u saradnji sa Gradskom upravom  ra-di aktivno na iznalaženju mogućnosti za rješavanje ovog pitanja. U skladu sa mogućnostima i raspoloživim bu-džetskim sredstvima, Ministarstvo će nastojati da podrži ovakve inicijati-ve”, kažu iz Ministarstva.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender