26. 10. 2020.
Mataruga: Neki se ponašaju krajnje neakademski

Mataruga: Neki se ponašaju krajnje neakademski

Mataruga: Neki se ponašaju krajnje neakademski

description”>Rektor Univerziteta u Banjaluci Milan Mataruga najavio je da će Kolegijum i Senat Univerziteta naredne sedmice zauzeti stav povodom rješenja prosvjetne inspekcije da se ponovi izbor rektora.
Rješenje je doneseno po žalbi profesora Pravnog fakulteta Vitomira Popovića, kao i po tužbi koju je podnio sudu u vezi sa izborom rektora.

Što se tiče aktivnosti pojedinaca na ovom univerzitetu, očigledno je da su neki iz svoje karijere preskočili dio akademskog razvoja, pa se ponašaju krajnje neakademski i pokušavaju svoje frustracije riješiti preko sudova i prosvjetne inspekcije”, rekao je Mataruga.

On kaže da pripada mlađoj generaciji profesora koji su međunarodno prepoznati i afirmisani i koji imaju kvalitetne naučne i obrazovne reference.

“Znam da imam podršku velikog broja ljudi na Univerzitetu u Banjaluci. Pravimo reforme i idemo naprijed, otvaramo Univerzitet prema svijetu i hoćemo da budemo međunarodno prepoznatljivi, što do sada prethodnici nisu radili”, rekao je Mataruga.

Popović je ranije podnio tužbu Okružnom sudu protiv Univerziteta u Banjaluci, jer smatra da su prilikom izbora rektora učinjene brojne povrede zakonskih propisa i Statuta.

On je od Okružnog suda u Banjaluci zatražio da, radi zaštite javnog interesa, odgodi izvršenje odluke Senata o izboru rektora do donošenja pravosnažne presude nadležnog suda.

Republička prosvjetna inspekcija je, postupajući po Popovićevoj prijavi, naložila ponovni izbor rektora Univerziteta u Banjaluci. Mataruga je za rektora izabran u maju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender