31. 10. 2020.
NSRS o Prijedlogu zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa

NSRS o Prijedlogu zakona o obradi i objavljivanju rezultata popisa

NSRS: Usvojena informacija o sistemu koordinacije

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas u Banjaluci informaciju o usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH od 17. avgusta ove godine u kojoj se navodi da je uspostavljanje novog sistema koordinacije jedan od suštinskih, ali i formalnih preduslova za dalje kretanje BiH u procesu evropskih integracija.
Usvojeni su zaključci Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske u vezi sa navedenom informacijom.

U zaključcima se navodi i da Narodna skupština Republike Srpske smatra da usaglašeni sistem koordinacije procesa evropskih integracija u BiH od 17. avgusta ove godine odražava ustavnu poziciju i nadležnosti Republike Srpske i njenih institucija u procesu priduživanja EU, kao i ranije stavove Skupštine o ovom pitanju, te ih prihvata.

Obavezuju se ovlašćeni predstavnici institucija Republike Srpske koji učestvuju u radu tijela u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH da isključivo djeluju u skladu sa rješenjima sadržanim u usaglašenom sistemu koordinacije procesa evropskih intergacija u BiH od 17. avgusta ove godine.

Poslanici su usvojili Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća za period od 2016. do 2020. godine, kojom je planiran rast ukupnog broja malih i srednjih preduzeća do 18.200.

U danu za glasanje usvojen je Nacrt strategije transporta Republike Srpske za period od 2016. do 2030. godine, čije je cilj identifikovanje aktivnosti za razvoj transportnog sistema Srpske u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom periodu.

Skupština je usvojila godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za ovu godinu i primila k znanju izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o reviziji konsolidovanog godišnjeg izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za prošlu godinu.

Usvojeni su izvještaji o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Garantnog fonda Republike Srpske o poslovanju za 2015. godinu.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i izvještaj o realizaciji Strategije razvoja turizma Srpske od 2011. do 2020. za 2015. godinu, te informaciju o dugu sa stanjem na dan 31. decembar prošle godine.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender