20. 10. 2020.
Do 2020. nestaće dve trećine živog svijeta na Zemlji?

Do 2020. nestaće dve trećine živog svijeta na Zemlji?

Do 2020. nestaće dve trećine živog svijeta na Zemlji?

Najnovija istraživanja pokazuju da postoji opasnost da se brojnost životinjskog i biljnog svijeta do 2020. godine smanji za dvije trećine, navodi se u „Izveštaju o živoj planeti 2016“ Svjetske fondacije za prirodu.

Brojnost različitih biljnih i životinjskih vrsta bi do kraja ove decenije mogla da se smanji za čitavih 67 osto odnosu na njihovu brojnost od prije pola vijeka, ističe se u danas objavljenom Izvještaju o živoj planeti 2016 Svjetske fondacije za prirodu (World Wildlife Fund – WWF).

Smanjenje brojnosti vrsta je prvenstveno posljedica ljudskih aktivnosti na Zemlji. WWF poziva na neophodne promjene globalnih sistema za proizvodnju hrane i energije u svrhu opstanka vrsta i ekosistema širom svijeta.

Prema izveštaju, populacije riba, ptica, sisara, vodozemaca i gmizavaca manje su za 58 odsto u odnosu na 1970. godinu. Ovakav globalni trend sugeriše da degradiramo prirodne ekosisteme na nivou koji do sada nije zabilježen u ljudskoj istoriji.

Marko Lambertini, generalni direktor Fondacije, kaže da tokom naših života divlje vrste nestaju do sada neviđenom brzinom.

„Nije riječ samo o divnim vrstama koje svi volimo. Biološka raznovrsnost je temelj zdravih šuma, reka i okeana. Nestanu li vrste, ekosistemi neće moći da nam obezbijede čistu vodu, vazduh, hranu i klimatske uslove koje nam sada pružaju. Imamo sve mogućnosti da rešimo to pitanje i moramo početi odmah da ga rešavamo ako želimo da sačuvamo planetu radi našeg ličnog opstanka i boljitka“, navodi Lambertini.

Trenutno, poljoprivredne površine zauzimaju oko trećine ukupne površine Zemlje i njihovo navodnjavanje čini skoro 70 odsto potrošnje vode.

U Izvještaju o živoj planeti predlažu se i rešenja za promjenu načina na koji proizvodimo i konzumiramo hranu kako bismo osigurali da se cijeli svijet hrani na održiv način. Izvještaj je usmjeren i na temeljne promjene globalnih energetskih i finansijskih sistema koje su neophodne kako bi se ispunile potrebe u pogledu održivosti budućih generacija.

„Podaci o neprekidnom nestajanju biljnih i životinjskih vrsta i narušavanju ekosistema, posebno slatkovodnih, alarmantno upozoravaju da se mora smanjiti opadanje stope biološke raznovrsnosti na kojoj počiva život na Zemlji. Ljudi su dio bogatstva prirode i jedini imaju moć da je zaštite ili uništite. Mi, ljudi, nemamo izbora hoćemo li ili nećemo zaštititi prirodu, moramo to učiniti, naše zdravlje i naši životi zavise od nje“, rekla je Duška Dimović direktorka WWF programa u Srbiji.

Izveštaj WWF-a pokazuje da moramo razmisliti o načinu na koji proizvodimo, konzumiramo, mjerimo uspjeh i cijenimo životnu sredinu.

Kako bismo očuvali životnu sredinu uz privredni i društveni razvoj potrebna je hitna promjena sistema koju će sprovesti pojedinci, privatni sektor i vlade, radi prelaska sa kratkoročnog i neperspektivnog na vizionarski pristup kojim se poštuju buduće generacije.

Izvještaj o živoj planeti, koji WWF priprema svake dve godine, je sveobuhvatna studija o stanju svjetske biološke raznovrsnosti i zdravlju planete.

Dajući pregled stanja o zdravlju naše planete i uticaju ljudskih aktivnosti na planetu, te nudeći moguća rješenja, namena izvještaja je takođe i da pruži podršku vladama, zajednicama, preduzećima, kompanijama i organizacijama za donošenje odluka o korišćenju i zaštiti resursa planete.

Izvještaj o živoj planeti 2016: Rizik i otpornost u novom dobu jedanaesto je izdanje WWF-ove vodeće publikacije koju Svjetska organizacija za zaštitu prirode objavljuje svake dvije godine. U okviru izvještaja od 1970. do 2012. praćeno je više od 14.000 populacija kičmenjaka više od 3.700 vrsta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender