23. 10. 2020.
Vlada Srpske: Nećemo otpuštati radnike, dogodiće se prirodan odliv

Vlada Srpske: Nećemo otpuštati radnike, dogodiće se prirodan odliv

Vlada Srpske: Spriječiti izmjene Zakona o odbrani BiH

Vlada Republike Srpske nije saglasna sa bilo kakvim izmjenama Zakona o odbrani BiH koje bi proširivale nadležnost Ministarstva odbrane BiH u oblasti bezbjednosno-obavještajnih poslova.

Vlada Srpske traži od predstavnika Srpske u institucijama BiH da spriječe donošenje izmjena i dopuna Zakona o odbrani BiH u dijelu koji se odnosi na bezbjednosno-obavještajne poslove, navodi se u “Informaciji o pokretanju procedure za izradu prijedloga o izmjeni i dopuni Zakona o odbrani BiH – vojnoobavještajni poslovi”, koja je usvojena na današnjoj sjednici.

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske zaduženo je da ovaj zaključak dostavi članu Predsjedništva BiH iz Republike Srpske, te predstavnicima Srpske u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, po hitnom postupku, s ciljem uvođenja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Srpskoj, koje je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Za uvođenje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Srpskoj zadužen je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Vlada je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti vazduha. Izmjenama i dopunama ovog zakona pristupilo se imajući u vidu da je BiH potpisnica brojnih međunarodnih ugovora i Konvencija koje se odnose na zaštitu vazduha. S tim u vezi je bilo potrebno uspostaviti sistem prikupljanja podataka o kvalitetu vazduha u Republici Srpskoj i izradu inventara radi izvještavanja nadležnih tijela u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama.

Vlada Srpske prihvatila je i informaciju o mogućoj saradnji sa Kinom u programima usmjerenim na unapređenje i razvoj zdravstvenog/bolničkog sistema u Srpskoj.

Vlada je prihvatila i Prijedlog sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i kineske kompanije “Čajna sinefarm”.

Predsjednik Srpske Milorad Dodik, u okviru zvanične posjete Kini, potpisaće sporazum o saradnji sa kineskom kompanijom “Čajna sinefarm” iz oblasti Čaojang, u nalaženju povoljnih finansijskih aranžmana u Kini za pripremu i realizaciju projekata u zdravstvenom sistemu Republike Srpske.

Vlada je zadužila Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija Srpske da sprovedu potrebne procedure za realizaciju aranžmana sa Kinom.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i zdravstvene ustanove zadužene su da izrade studije izvodljivosti i pripreme projektnu dokumentacije za realizaciju projekata u zdravstvenom sistemu Srpske u iznosu do 300 miliona dolara.

Ovo bi prevashodno bilo usmjereno na realizaciju projekata izgradnje i opremanja nove bolnice Doboj, rekonstrukciju i opremanje dijela Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske /porodilište i ginekologija, pedijatrija, infektivne bolesti/, rekonstrukciju i opremanje bolnica Zvornik, Trebinje, Mlječanica, Foča, Prijedor, Sokolac i Modriča.

Vlada Srpske je na današnjoj sjednici donijela odluku o prihvatanju donatorskih sredstava Saudijske Arabije za finansiranje projekta obnove određenog broja kuća povratnika u Srebrenicu i projekta ekonomske podrške, čija ukupna vrijednost iznosi milion evra. Cilj je doprinos rješavanju problema izbjeglica i raseljenih lica, povratnika, obnovom i rekonstrukcijom određenog broja kuća i ekonomskom podrškom povratku na području Srebrenice.

Vlada se upoznala i sa informacijom o načinu utroška sredstava za predškolski program pripreme djece pred polazak u školu ove godine u Republici Srpskoj finansiranog sa 239.880 KM, koje je obezbijedila Vlada Srpske.

Vlada Srpske je usvojila i elektroenergetske bilanse preduzeća “Elektroprivreda Republike Srpske” za 2017. godinu i za period 2017-2019. godina. Planirana proizvodnja električne energije na nivou “Elektroprivrede Republike Srpske” za 2017. godinu iznosi 5.366,10 gigavat-časova, što je na nivou plana proizvodnje za ovu godinu.

Planirana proizvodnja električne energije u 2018. godini iznosiće 5.340,98 gigavat-časova, dok se u 2019. godini očekuje proizvodnja 5.600,70 gigavat- časova električne energije, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Na današnjoj sjednici razmatrana je informacija o stanju u Vazduhoplovnom zavodu “Orao”. Vlada je zaključila da za narednu sjednicu budu pripremljene detaljne informacije o svim aspektima poslovanja Vazduhoplovnog zavoda “Orao” iz Bijeljine i potrebi kadrovskog restrukturisanja uzimajući u obzir značaj Zavoda za industrijski sektor u Srpskoj.

Vlada je usvojila informaciju o stanju na ergeli “Borike” iz Rogatice, te zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da u saradnji sa preduzećem “Šume Republike Srpske” realizuju aktivnosti koje podrazumijevaju očuvanje i zaštitu dvije autohtone vrste konja.

Usvojena je i informacija o inicijativi za izradu hidro-master plana za zapadni Balkan, koji će identifikovati mogućnosti za izgradnju novih hidroelektrana u zemljama regiona i mogućnosti rehabilitacije i ponovnog osposobljavanja postojećih kapaciteta.

Vlada Srpske je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva da obezbijede aktivno učešće svojih i predstavnika institucija iz svoje resorne nadležnosti u procesu pripreme hidro-master plana za zapadni Balkan.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender