23. 10. 2020.
UKC RS

Smanjene plate u UKC Republike Srpske

Iako su iz Vlade Republike Srpske, u više navrata, poručivali da smanjenja plata u javnom sektoru, neće biti, ono se ipak desilo i to u Kliničkom centru Banja Luka. Smanjeni su koeficijenti, a samim tim i plate za stotinjak radnika, mahom tehničkog osoblja.

Osim toga, iako je u nedavno potpisanom Posebnom kolektivnom ugovoru rečeno da se osnovna plata zaposlenih u zdravstvu uvećava za 5 do 15%, ministar zdravstva je svim zdravstvenim ustanovama i Komisiji za sprovođenje Posebnog kolektivnog ugovora poslao tumačenje u kojem je navedeno da se radi samo o mogućnosti uvećanja osnovnih plata.

„Nema smanjenja plata!” – tako je rekla predsjednik Vlade Srpske Željka Cvijanović, prije dvije sedmice.

Danas druga priča. Veli broj radnika Univerzitetske bolnice Kliničkog centra Republike Srpske, mahom VKV radnika, ali i pojedinih inženjera, dobilo je nove ugovore o radu, sa smanjenim koeficijentima i platama. Jedan od njih je i Dragoja Rendić, predsjednik Sindikalne organizacije Kliničkog centra. Radnicima je ostavljeno pet dana da potpišu nove ugovore, u suprotnom slijedi otkaz, kaže Rendić.

Smanjenje koeficijenata i plata u zdravstvu je u potpunoj suprotnosti sa onim što je usaglašeno i dogovoreno prije samo dva mjeseca.

Tada je u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u zdravstvu, član 16. precizirano ne da nema smanjenja, nego da se plate povećavaju od 5 do 15% i potanko navedene sve kategorije zanimanja koje su ocijenjene kao rizične.

Međutim, 26.oktobra je ministar zdravstva Dragan Bogdanić svim zdravstvenim ustanovama proslijedio ili bolje reći nametnuo svoje tumačenje člana 16. Posebnog kolektivnog ugovora, u kojem je navedeno da postoji samo mogućnost povećanja plata, navodi bivši ministar zdravstva Slobodan Stanić.

Ministar se ogriješio o zakon jer pravo na tumačenje i praćenje Posebnog kolektivnog ugovora ima samo istoimena komisija čija dva člana imenuje ministarstvo, a dva sindikat, dodaje Stanić.

Predsjednik Granskog sindikata tvrdi da se obaveze iz Posebnog kolektivnog ugovora moraju poštovati i da povećanje, koje zapravo i nije povećanje, nego vraćanje onoga što je radnicima ranije uzeto, mora biti primijenjeno.

Iz Kliničkog centra stiže uopšten odgovor da nakon što je u julu ove godine na snagu stupio Pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji UKC intenzivno radi na izradi novih ugovora o radu za radnike i na njihovom raspoređivanju na odgovarajuća radna mjesta u skladu sa predmetnim pravilnikom.

Od ukupno 37 organizacionih jedinica, u potpunosti je obrađeno i završeno 35, a u toku je završetak i za preostale dvije organizacione jedinice.

(BN)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender