22. 10. 2020.
Petnica zove mlade istraživače: Prijavite se!

Petnica zove mlade istraživače: Prijavite se!

Petnica zove mlade istraživače: Prijavite se!

Istraživačka stanica Petnica je jedinstvena institucija za rad sa srednjoškolcima zainteresovanim za prirodne, matematičke, tehničke i društvene nauke, raspisuje

Petnica je raspisala konkurs za prijavljivanje kandidata za učešće na Programima u 2017. godini.

“Pozivamo sve srednjoškolce iz Srbije i drugih zemalja regiona kojima jezik nije barijera, a voljeli bi da se oprobaju u naučno-istraživačkom radu, da se druže sa vršnjacima sličnih interesovanja, da nauče nešto novo, da istraže svijet oko sebe, da se prijave. Istraživačka stanica Petnica, podstiče sve učenike, ne samo one sa najboljim rezultatima u školi, da se usavršavaju, prošire svoje vidike i isprobaju nešto novo. Ocjene nisu presudan faktor u selekciji, jer je motivacija i interesovanje mnogo važnije. P

rije nego što kandidati krenu sa prikupljanjem dokumenata i popunjavanjem prijave, preporučujemo da se detaljno informišu o načinu prijavljivanja na ovom linku.

Rok za prijavljivanje je 20. novembar 2016.

Istraživačka stanica Petnica podstiče učenike iz svih sredina (bez obzira na veličinu mjesta stanovanja ili školovanja) i bez obzira na socio-ekonomsko stanje u porodici da se prijave za učešće na Programima u 2017. godini.

Prije nego što učenici počnu da popunjavaju fomulare pozivamo ih da pažljivo pročitaju dokument, a prije nego što počnu da pišu autobiografiju da pogledaju sugestije u dokumentu.

“Stručni selekcioni tim će posebno obratiti pažnju na kandidate koji dolaze iz malih i/ili siromašnih sredina. Finansijsko stanje škole ili porodice ne sme biti selekcioni faktor za izbor najboljih učesnika Programa u Petnici,” kažu u Petnici.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender