29. 09. 2020.
Banke za pola godine na kamatama zaradile 106 miliona KM

Banke za pola godine na kamatama zaradile 106 miliona KM

Više od 16 miliona KM za zapošljavanje

Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je danas u Banjaluci da je za realizaciju Akcionog plana zapošljavanja u ovoj godini predviđeno izdvajanje više od 16 miliona KM da bi bilo zaposleno 1.250 lica.

– Akcioni plan zapošljavanja Republike Srpske je dobar, a Vlada je svih prethodnih godina učestvovala u njegovom finansiranju, osim ove gdje će sredstva obezbijediti Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – rekao je Savanović.Prema njegovim riječima, Vlada Srpske posebnu pažnju je posvetila zapošljavanju boračkih i socijalno ugroženih kategorija društva i povećanju plata u realnom sektoru, smanjenjem fiskalnih i parafiskalnih nameta.

On je naveo da je na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta razmatran i izvještaj o realizaciji Akcionog plana zapoljšavanja u prošloj godini u kome se navodi da su planom zapošljavanja bile obuhvaćene sve kategorije stanovništva za šta je utrošeno 14 miliona KM.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić kaže da poslodavci nisu u potpunosti zadovoljni načinom stimulacije novog zapošljavanja.

– Znamo da je Vlada Republike Srpske u teškoj finansijskoj situaciji i zato predlažemo drugačiji način stimulacije zapošljavanja. To bi značilo umanjenje poreza i doprinosa za novozaposlene radnike, a ne davanje novca unaprijed poslodavcima za zapošljavanje – rekao je Škrebić i napomenuo da bi dio sredstava za poreze i doprinose trebalo da bude retroaktivno vraćen poslodavcima.

Predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mišić rekla je da sindikat ne podržava predloženi Akcioni plan za zapošljavanje Republike Srpske i da Poreska uprava mora da saopšti koliko je zaista prijavljenih novozaposlenih radnika.

– Novo zapošljavanje podržavamo, ali sve mora biti uređeno na bolji i kvalitetniji način i moraju biti obezbijeđeni osnovi uslovi za život radnika. Daleko bi efikasnije bilo da Vlada Srpske iznađe sredstva za zapošljavanje ranjivih kategorija, a da bude izmijenjen Zakon o posredovanju pri zapoljšavanju na način da bude povećana naknada radnicima koji izdvajaju novac u Zavod za zapošljavanje – dodala je Mišićeva.

Ekonomsko-socijalni savjet Srpske razmatrao je i informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta “Ekonomsko-socijalna platforma”.

Izor: SRNA

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender