29. 09. 2020.
Srbija- Bez posla oko 400.000 mladih između 18 i 35 godina

Srbija- Bez posla oko 400.000 mladih između 18 i 35 godina

Dan odmora za četiri godine radnog staža

Radnici u Srpskoj za svake četiri godine radnog staža dobiće po jedan dan godišnjeg odmora, ukoliko jučerašnji dogovor Vlade, poslodavaca i sindikata potvrde organi Unije udruženja poslodavaca, Saveza sindikata i Konfederacije sindikata RS.

Ako dođe do takvog raspleta, to rješenje biće ugrađeno u opšti kolektivni ugovor o kojem socijalni partneri vode pregovore skoro godinu. Dan za četiri godine staža bio bi dodavan na propisanih 20 radnih dana godišnjeg odmora. Do sada je start bio 18 radnih dana, na koje je dodavan dan odmora na svake tri godine radnog staža.

Poslodavci su ranije tražili da radnici na svakih pet godina radnog staža dobiju dan odmora, dok je sindikat zagovarao da to budu tri godine staža, kako je definisano i u starom kolektivnom ugovoru.

Potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipović rekao je poslije sastanka socijalnih partnera da je utvrđen način obračuna godišnjeg odmora prema kome na četiri godine staža radnik dobija dan odmora.

– Prihvaćen je prijedlog Vlade o načinu obračuna godišnjeg odmora, ali će socijalni partneri to razmatrati i na svojim organima. Nismo se danas uspjeli dogovoriti o visini regresa i o tome ćemo nastaviti da razgovaramo. Ostalo je neriješeno veoma važno pitanje koje se odnosi na zdravstvenu zaštitu žena. Zatražićemo mišljenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i Fonda zdravstvenog osiguranja RS o ovom pitanju. Svi smo saglasni da mora biti obezbijeđena zdravstvena zaštita žena – rekao je Kasipović.

Podsjetio je da je ranije dogovoreno da plaćeno odsustvo u svrhu sindikalnog organizovanja bude u okviru pet dana i da pitanje uslova rada sindikata mora biti riješeno granskim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima.

– Socijalni partneri postigli su pomak u pregovorima. Uskoro ću zakazati novi sastanak kako bismo razgovarali o preostalim otvorenim pitanjima – naveo je Kasipović.

Predstavnici poslodavaca i sindikata nisu davali izjave nakon sastanka, poručivši samo da su ostvarili napredak i da nastavljaju da analiziraju sva sporna pitanja.

Prije deset dana je navršena godina otkako je novi Zakon o radu stupio na snagu, a socijalni partneri još nisu usaglasili odredbe opšteg kolektivnog ugovora koji je njegov najvažniji prateći dokument. Skoro svaki sastanak u vezi sa izradom ovog dokumenta u 2016. godini okončan je burnom raspravom sindikalaca i poslodavaca, zbog čega je Vlada RS polovinom godine odredila osnovne odredbe opšteg kolektivnog ugovora koje će biti na snazi sve dok socijalni partneri ne postignu saglasnost.

Minuli rad

Anton Kasipović je rekao da je pitanje obračuna minulog rada dobro definisano u kolektivnim ugovorima koje je Vlada dogovorila sa budžetskim korisnicima.

Vlada je krajem prošle godine izmjenama više zakona koji se tiču plata budžetskih korisnika utvrdila da minuli rad za zaposlene koji imaju do 25 godina radnog staža iznosi 0,3 odsto, a koeficijent za one sa više od dvije i po decenije staža je 0,5 odsto. Koeficijent je ranijim rješenjima iznosio 0,5 odsto za sve radnike.

Raniji prijedlozi

Poslodavci – dan odmora na svakih pet godina staža

Sindikat – dan odmora na svake tri godine staža

(Glas Srpske)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender