30. 09. 2020.
Više tata na porodiljskom

Više tata na porodiljskom

Više tata na porodiljskom

Porodiljsko odsustvo u toku prošle godine u RS su koristila svega 22 oca, ali statistika pokazuje da je njihov broj ipak u porastu u odnosu na ranije godine.

– Iako postoje zakonska rješenja kojima je predviđeno da otac može koristiti porodiljsko odsustvo ravnopravno sa majkom djeteta, statistika pokazuje da je u ukupnoj masi onih koji koriste porodiljsko odsustvo broj očeva zanemarljiv – kažu iz Fonda za dječiju zaštitu RS.

U Fondu ističu da je godinu ranije porodiljsko koristilo 18 očeva u odnosu na 3.427 majki, a u 2013. godini 19 očeva i 3.425 majki.

– U toku 2012. godine 12 očeva je koristilo porodiljsko odsustvo, a 2011. godine njih 11 – rekli su u Fondu.

Zakon o radu RS definisao je dužinu trajanja porodiljskog odsustva, pa tako zaposlena majka za prvo i drugo dijete ima godinu porodiljskog odsustva, a za blizance, treće i svako naredno novorođenče 18 mjeseci bolovanja.

– Zakonska mogućnost da oba roditelja koriste porodiljsko odsustvo ne postoji. Roditelji mogu da se dogovore ko će koristiti odsustvo, sa tim da je za prva dva mjeseca po zakonu obavezno da to bude majka, nakon čega otac može preuzeti brigu o djetetu – ističu u Fondu.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender