22. 09. 2020.
U dlanu je zapisana sudbina – otkrijte šta govore vaše linije

U dlanu je zapisana sudbina – otkrijte šta govore vaše linije

U dlanu je zapisana sudbina – otkrijte šta govore vaše linije

Linija sudbine govori o tome ispunjava li vas vaš napredak u životu ili ste njime frustrirani. Mjera je vašeg osobnog uspjeha, odnosno otkriva hoćete li ostvariti što želite.

Linija sudbine proteže se okomito preko sredine dlana, u nekim slučajevima od zgloba ruke do brežuljaka ispod prstiju, tako da presijeca liniju glave i liniju srca. Ponekad je to kratka crta samo na sredini dlana, dok je neki ljudi uopšte nemaju, odnosno nije vidljiva na dlanu. Iako se zove linijom sudbine, to nije linija koja predviđa vašu sudbinu i na temelju nje ne možemo predskazivati budućnost.

Vaša sudbina je već predodređena i vi ste odgovorni za to u kojem pravcu ide vaš život. No postoji mnogo vanjskih faktora koji utiču na naš život, pri čemu neki od njih mogu imati i presudan uticaj – linija sudbine pokazuje upravo to koliko je vjerojatno da se taj vanjski uticaj zaista odrazi na vaš život.

Kod ljudi koji je nemaju pretpostavlja se da je to zato što čovjek ima potpunu kontrolu nad svojom sudbinom ili zato što se potpuno prepustio tome da ga život nosi.

Linija sudbine govori o tome ispunjava li vas vaš napredak ili ste njime frustrirani. Ona je mjera vašeg osobnog uspjeha, odnosno vašeg osjećaja koliko ste uspjeli u onome što zapravo želite ostvariti. Dugačka linija sudbine koja se proteže od zgloba ruke pa visoko prema brežuljcima ispod prstiju govori o tome da je vaš uspjeh došao rano te da ste puno energije uložili u njega.

Kad je ta linija kraća, treba obratiti pažnju na tačke u kojima počinje i završava. Tačka u kojoj linija sudbine počinje (gledano od zgloba ruke) upućuje na vrijeme kad biste mogli postati samostalni i preuzeti život u svoje ruke. Kad linija počinje visoko na dlanu, pokazuje da osobni uspjeh dolazi kasno.

Kod čitanja linije sudbine usporedite linije na oba dlana. Kod dešnjaka lijeva ruka označava predispozicije, odnosno mogući razvoj događaja, dok desna upućuje na ono što činite sa svojim životom – ako je linija sudbine na toj strani jače izražena, vaš uticaj na vlastiti život je vrlo jak. Ako postoje prekidi na liniji sudbine na bilo kojoj ruci, oni mogu upućivati na neke događaje – kao što je traumatičan prekid, teška bolest i slično – koji snažno utiču na to u kojem pravcu vaš život ide.

Varijacija linije sudbine

  • Kad linija sudbine započinje od linije života, to upućuje na snažne porodične veze u mlađoj fazi života.
  • Kad linija sudbine završava na Jupiterovu brežuljku (to je jastučić ispod kažiprsta), to upućuje na to da će osoba doći na poziciju na kojoj će imati vrlo veliki uticaj.
  • Kad linija sudbine završava na Apolonovu brežuljku (jastučić ispod prstenjaka), to upućuje na mogući uspjeh u različitim vrstama umjetničkog izražavanja.
  • Kad linija sudbine završava na Merkurovu brijegu (jastučić ispod maloga prsta), to upućuje na uspjeh u biznisu.
  • Kad se završetak linije sudbine račva na nekoliko brežuljaka, to je vrlo povoljno za vlasnika dlana.
  • Prekidi u liniji dlana upućuju na prekide u karijeri, a ako se neki dijelovi preklapaju, one upućuju na lakoću tranzicije.

TALENTI Izražena linija Sunca govori o umjetničkom talentu, slavi i uspjehu. Ako nije isprekidana, označava veliko bogatstvo i sreću.

AMBICIJE Jupiterov brijeg upućuje na to da imate osobine vođe, pa linija sudbine koja završava na Jupiterovu brijegu govori o ambiciji.

PRILAGODLJIVOST Što je palac fleksibilniji, to je osoba karakterno jednostavnija i opuštenija. Manjak fleksibilnosti sugeriše tvrdoglavost.

VIŠE MOGUĆNOSTI Ako se linija sudbine račva na nekoliko brežuljaka, mogli biste imati uspjeha u više različitih karijera

(24sata.hr)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender