30. 09. 2020.
Dvije godine robije za seksualno zlostavljanje dvoje djece

Dvije godine robije za seksualno zlostavljanje dvoje djece

Dvije godine robije za seksualno zlostavljanje dvoje djece

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Dragana Anđelkovića (50) iz Istočnog Sarajeva na dvije godine zatvora, zbog seksualnog zlostavljanja dvoje djece, uzrasta od 10 i 12 godina.

Jelena Despotović, sekretar Vrhovnog suda RS, kaže da je presuda izrečena nakon što je sudsko vijeće odbilo žalbu odbrane i u potpunosti potvrdilo prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Istočnom Sarajevu.

“U prvostepenom postupku Dragan Anđelković je oglašen krivim za krivično djelo polnog nasilja nad djetetom i izrečena mu je kazna od dvije godine zatvora. Na tu presudu odbrana je uložila žalbu, koja je odbijena kao neosnovana i prvostepena presuda je u potpunosti potvrđena”, rekla je Despotovićeva.

U presudi se navodi a se zlostavljanje dogodilo 2011. godine, u vrijeme kad su žrtve imale 10, odnosno 12 godina. Međutim, detalji presude nisu poznati, jer je zbog zaštite žrtava suđenje bilo zatvoreno za javnost.

Zanimljivo je da je Anđelković u istom predmetu i ranije bio osuđen na dvije godine zatvora, ali je Vrhovni sud RS tada prihvatio žalbu odbrane i postupak vratio na novo suđenje. U ponovljenom postupku ponovo je oglašen krivim i izrečena mu je identična kazna.

U žalbenom postupku Anđelkovićeva odbrana je posebno isticala rezultat poligrafskog testiranja, koji je optuženi “prošao”, kao i nalaz psihijatrijskog vještačenja u kojem je navedeno da on nije osoba sklona pedofiliji i nastranom ponašanju.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender