22. 09. 2020.
Štiti ih imunitet: Preko hiljadu funkcionera u BiH iznad zakona

Štiti ih imunitet: Preko hiljadu funkcionera u BiH iznad zakona

Štiti ih imunitet: Preko hiljadu funkcionera u BiH iznad zakona

U Bosni i Hercegovini postoji više od 1.000 funkcionera koji imaju imunitet od krivične ili građanske odgovornosti, što znači da su u velikoj mjeri iznad zakona.

Samo zakonima o imunitetu BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, koje je 2002. nametnuo OHR, stvoreno je oko 800 „bijelih medvjeda“ odnosno funkcionera u institucijama vlasti koji uživaju razne vrste imuniteta za ono što rade i govore u okviru mandata, ali ne i van njega. To praktično znači da poslanik u Narodnoj skupštini RS ne može odgovarati za teške riječi tokom rasprave, ali ako, na primjer, skrivi saobraćajnu nesreću pred zakonom bi trebalo da je jednak kao i svaki građanin RS.

Prema zakonima o imunitetu, koje je donio bivši visoki predstavnik u BiH Volfgang Petrič, zaštitu od građanske i krivične ogovornosti u okviru svojih poslova imaju poslanici u NS RS i delegati u Vijeću naroda Srpske, poslanici i delegati u parlamentu BiH, u Parlamentu FBiH, kao i delegati u kantonalnim skupštinama. Imunitet poslanika i delegata u RS definisan je na isti način i u Ustavu Srpske, piše “EuroBlic“.

Od građanske, odnosno parnične odgovornosti za postupke u obavljanju funkcije zakonima OHR oslobođeni su predsjednik i potpredsjednici RS i FBiH, premijer i ministri u vladama entiteta, kao i članovi kantonalnih vlada. U istu grupu spadaju i članovi Predsjedništva, te predsjedavajuči i ministri u Savjetu ministara BiH.

Međutim, imunitet nije opšta preporeka za procesuiranje političara, jer može da bude oduzet odlukom institucije i suda koji eventualno vodi proces. U tom kontekstu treba posmatrati i aktuelna saslušanja srpskih političara pred Tužilaštvom BiH zbog održanog referenduma u Srpskoj. Nikome od nih za sada nije zatraženo oduzimanje imuniteta, budući da još ne postoji optužnica u ovom slučaju. Ako se to desi, oduzimanje imuniteta biće neophodno samo poslanicima i delegatima, dok ostali funkcioneri imaju samo parnični imunitet, a ovdje je riječ o krivičnom postupku.

Međutim, javnost u BiH za sada ne pamti da je nekom političaru uzet imunitet da bi odgovarao pred zakonom.

Inače, krug zaštićenih imunitetom u BiH mnogo je širi od onog obuhvaćenog zakonima OHR. Između ostalog, u ovim zakonima nije spomenut imunitet koji imaju sudije i tužioci u pravosudnim institucijama u BiH. Naime, imunitet od krivične i građanske odgovornosti u radu imaju i sudije ustavnih sudova RS, BiH i FBiH.

Takođe, u zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) BiH piše da sudija Suda BiH, Apelacionog i Osnovnog suda Distrikta Brčko, kao i tužilac ili zamjenik tužioca Tužilaštva BiH i Tužilaštva Distrikta Brčko neće biti krivično gonjen, hapšen ili držan u pritvoru.

Neće odgovarati ni u građanskom postupku za mišljenja ili za odluke koje donese obavljajući službene dužnosti. Prema zakonu o VSTS, ista zaštita važi i za članove ovog vijeća, kao i za kadrove u njegovim komisijama ili odjeljenjima.

S druge strane, imunitet u entitetskim ostalim sudovima regulisan je poprilično konfuzno. Na primjer, Zakon o sudovima RS navodi da će „sudije uživati imunitet“, ali bez definisanja njegove prirode.

U FBiH sudije Vrhovnog suda ne mogu biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku. Sudije kantonalnih i opštinskih sudova su oslobođeni od nadoknađivanja štete, kada se kanton smatra odgovornim za nju, a prouzrokovao ju je sudija.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender