23. 09. 2020.
Javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Grad Banja Luka objavljuje javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za prigodnu osmomartovsku prodaju, prema kriterijumu najviše cijene.

Predmet dodjele su 32 lokacije na Trgu Krajine, a pravo učešća imaju sva nezaposlena fizička lica koaj imaju prebivalište u Banjoj Luci.

Zainsteresovani se mogu prijaviti do 24. februara, do 12.00 časova. Ponude se predaju u Gradsku upravu Grada Banja Luka, kancelarija broj 14.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender