22. 09. 2020.
Kredit od 6,5 miliona KM za izgradnju nove baze za policiju

Kredit od 6,5 miliona KM za izgradnju nove baze za policiju

Kredit od 6,5 miliona KM za izgradnju nove baze za policiju

Republika Srpska (RS) zadužiće se za 6,5 miliona KM za sanaciju i rekonstrukciju kompleksa Kasarne “Krajiških brigada” Zalužani, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova RS.

Odluka o tom kreditu bit će razmatrana na sjednici Narodne skupštine RS-a, 28.marta.

Kreditna sredstva namijenjena su za izgradnju tri nova objekta, sanaciju i adaptaciju deset postojećih objekata, rekonstrukciju još dva postojeća objekta i vanjsko uređenje kompleksa.

Za te poslove Vlada RS tražiće zajam od domaćih finansijskih institucija, uz uslov da kredit bude s rokom otplate minimalno pet i maksimalno do deset godina, uz odgodu plaćanja tri godine, te da visina kamatne stope bude maksimalno do šest posto godišnje.

U obrazloženju odluke o zaduženju, Vlada RS je navela da se radi o “kapitalnoj investiciji”.

“Projekt podrazumijeva izgradnju tri nova objekta: portirnicu, magacin oružja i objekat za smještaj pasa. Predviđena je sanacija i adaptacija deset postojećih objekata, a to podrazumijeva: upravnu zgradu, četiri objekta za smještaj policije, dva magacina, ambulantu, klub i pomoćne objekte. Za dva objekta je predviđena sanacija, adaptacija i rekonstrukcija i to za kuhinju sa trpezarijom i objekat za smještaj. Pored navedenog, cijeli kompleks zahtijeva vanjsko uređenje, koje podrazumijeva izradu geodetske podloge, situacionog i nivelacionog plana, saobraćajno rješenje, hidrotehničko rješenje i toplifikaciju kompleksa”, navodi se u odluci.

Cilj projekta je, kako se tvrdi, obezbjeđenje uslova da Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa svojim organizacionim jedinicama, u narednom periodu, „još efikasnije obavlja poslove iz svoje nadležnosti, a prije svega operativno-stručne poslove, koji se odnose na zaštitu od ugrožavanja Ustavom uređenog poretka i ugrožavanja bezbjednosti RS, zaštitu života i ličnosti, bezbjednosti građana, poslova u oblasti kriminaliteta, obezbjeđenja javnog reda i mira, zaštite od požara, prevoza opasnih materija, školovanje, stručno usavršavanje, osposobljavanje i obuku pripadnika Ministarstva, kao i druge poslove utvrđene zakonom“.

Taj kredit povećaće ukupan dug RS, koji je na kraju 2016. iznosio pet milijardi i 401,75 miliona KM, što čini 56,85 posto procijenjenog BDP-a za prošlu godinu.

(Fena)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender