24. 10. 2020.
Roditelji neće dobiti punu platu i bolovanje

Roditelji neće dobiti punu platu i bolovanje

Roditelji neće dobiti punu platu i bolovanje

Vladi FBiH nije prihvatljivo da bude izmijenjen Zakon o radu u pravcu da roditelji djece oboljele od raka dobiju puni iznos plate dok koriste bolovanje radi intenzivne njege i brige o djeci, niti da im se omogući bolovanje onoliko dugo koliko traje intenzivno bolničko liječenje djeteta, što je oko šest mjeseci.

Obrazloženje koje je dala Vlada, prema riječima predlagatelja ovakve inicijative, ne uklapa se u tematiku inicijative, ali neće odustati i tražiće način i izmjene drugih propisa kako bi postigli cilj.

“Ovakve izmjene zakona bi se odnosile samo na slučajeve gdje su oba roditelja zaposlena kako bi se jednom omogućilo da bude sa djetetom dok se liječi. To je godišnje desetak porodica, što nije puno”, kazala je Anela Šestić-Begović, poslanik SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, koja je zvanično i uputila inicijativu uz dogovor sa Udruženjem “Srce za djecu koja boluju od raka”.

Prema izjašnjenju Vlade, nije prihvatljiva izmjena Zakona o radu po kojoj bi roditelji dobili puni iznos plate jer je tim zakonom već utvrđeno pravo roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju da radi pola radnog vremena i da mu pripada pravo na naknadu plate u skladu sa zakonom.

“Utvrđivanje i trajanje privremene spriječenosti za rad kao i obaveza poslodavca na isplatu naknade plate radniku za to vrijeme nije predmet Zakona o radu, već propisa o zdravstvenom osiguranju”, dodaje se iz Vlade.

Šestić-Begovićeva ističe da ovdje nisu u pitanju djeca sa težim smetnjama u razvoju, a apsurdno je da roditelj koji boravi uz svoje dijete može raditi četiri sata i onda trčati iz, na primjer, Bihaća u Sarajevo, gdje mu je dijete na liječenju.

“Inicijativa je podnesena prošle godine, a Vlada je na nju tek odgovorila. Inicijativa je išla u paketu, znači odbili su je u paketu”, dodaje Šestić-Begovićeva.

Kazala je da su iz Vlade napomenuli da je u pripremi novi propis o zdravstvenom osiguranju gdje će biti uvrštena inicijativa koju je podnijela, ali je problem što procedure traju, a ovo što traži su goreće stvari.

“U Hrvatskoj je ovo uvršteno u Zakon o radu”, naglasila je Šestić-Begovićeva.

Na pitanje zašto su predloženim izmjenama zakona obuhvatili samo roditelje djece oboljele od raka, odgovorila je da ima djece oboljele od rijetkih bolesti, djece leptira, ali da se u našoj zemlji ne može ništa u paketu rješavati iako bi to bilo idealno pa su odlučili ići jednu po jednu kategoriju.

U Udruženju “Srce” naglasili su da su visoki svakodnevni troškovi koje roditelji imaju kako bi djeci osigurali sve što im je potrebno, izuzev liječenja koje je plaćeno, zbog čega je potrebno da imaju puni iznos plate.

“Djetetu je potrebna, između ostalog, kvalitetna ishrana. Život se potpuno mijenja. Svakodnevni troškovi su veći nego kod drugih porodica”, rekla je Jasna Vatreš, sekretarka Udruženja “Srce”.

Pojasnila je da je produženje bolovanja sa 42 dana na period dok traje intenzivno bolničko liječenje djeteta traženo kako roditelji ne bi više bili izloženi opasnosti od otkaza jer su dugo na bolovanju, dok je s druge strane potrebno i za dijete da roditelj bude uz njega.

(Nezavisne)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender