22. 09. 2020.
Raspisan javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za prodaju kokica i zabavne radnje u Parku Mladen Stojanović

Raspisan javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za prodaju kokica i zabavne radnje u Parku Mladen Stojanović

Raspisan javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za prodaju kokica i zabavne radnje u Parku Mladen Stojanović

Grad Banja Luka raspisao je javni oglas o dodjeli privremenih lokacija za prodaju kokica i zabavne radnje u Parku Mladen Stojanović, prema kriterijumu najvišeg iznosa. Pravo učešća imaju sva lica sa prebivalištem u Banjoj Luci, a oglas je otvoren do 12. aprila ove godine.

Prijave na javni oglas se dostavljaju u Gradsku upravu Grada Banja Luka, kancelarija broj 14.

Lica koja ostvare pravo na lokaciju za prodaju kokica dužna su zadužiti štand koji je u tu svrhu pripremilo Odjeljenje za komunalne poslove. Korisnicima se neće naplaćivati najam štanda, već će biti u obavezi isti čuvati pažnjom dobrog domaćina i snositi štetu za eventualna oštećenja, otuđenje ili uništenje štanda.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender