26. 10. 2020.
Data saglasnost za ratifikaciju sporazuma o klirinškog dugu

Data saglasnost za ratifikaciju sporazuma o klirinškog dugu

Data saglasnost za ratifikaciju sporazuma o klirinškog dugu

Komisija za spoljne poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dala je danas saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i ruske Vlade o klirinškom dugu Rusije prema BiH od 125.157.834 dolara i uputila ga Predstavničkom domu na davanje saglasnosti.

Članovi komisije dali su saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom između bivšeg SSSR-a i bivše SFRЈ.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda i zamjenik ministra finansija Ruske Federacije Sergej Storčak potpisali su 21. marta u Moskvi Sporazum o regulisanju obaveza bivšeg SSSR prema BiH prema kojem će BiH biti isplaćena 125.157.834 američka dolara.

Ranije je dogovoreno da će sredstva biti raspoređena tako što će Federacija BiH dobiti 58 odsto ili 72.591.543 dolara, Republika Srpska 29 odsto ili 36.295.771 dolar, institucije BiH deset odsto ili 12.515.783 dolara i Brčko distrikt tri odsto ili 3.754.735 dolara.

BiH je jedina zemlja bivše SFRЈ kojoj će dug biti isplaćen u gotovini, a ne u robi, kako je to urađeno u drugim zemljama regije.

BiH je ostala jedina zemlja iz bivše SFRЈ kojoj još nije isplaćen takozvani klirinški dug.

Obaveze prema ostalim zemljama bivše Јugoslavije izmirene su od 2011. do 2016. godine isključivo u robi.

Obaveze Rusije prema BiH biće isplaćivane tokom 45 dana od dana stupanja sporazuma na snagu.

Novac iz Rusije uglavnom je ukalkulisan u budžete za ovu godinu, a vlasti Republike Srpske još ranije su rekle da će njime biti isplaćen novac za podsticaje poljoprivrednicima, dok su zajedničke institucije BiH sredstva od klirinškog duga planirale za kupovinu ili izgradnju objekata za smještaj institucija BiH.

Komisija je dala saglasnost za ratifikaciju protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropskih zajednica i njihovih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske EU.

Data je saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje BiH-Crna Gora za 2015. godinu između Evropske komisije, BiH i Crne Gore.

Zbog nedolaska izvjestioca Ministarstva komunikacija i transporta BiH sa dnevnom reda je skinuto davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender