27. 10. 2020.
Ambicioznost kao vjetar u leđa ili kao kamen oko vrata

Ambicioznost kao vjetar u leđa ili kao kamen oko vrata

Ambicioznost kao vjetar u leđa ili kao kamen oko vrata

Jedna od odlika ljudske prirode je i težnja ka uspjehu i ka postignućima. Kod nekih ljudi ta je težnja više, a kod drugih manje izražena. Ambicioznost je u osnovi svakog uspjeha i ključni faktor na putu do samoostvarenja. Međutim, ambicija, iako je izvor snage koja nas pokreće i motiviše da postignemo više i bolje, isto tako može biti i naš kamen oko vrata onda kada postane sama sebi svrha. Tada se stvara magični krug – ambicioznost, udružena sa taštinom i ohološću, postaje opsesija koja za posljedicu ima stagnaciju ličnog rasta i razvoja.

Razvoj ambicioznosti

Ambicioznost nije genetski predodređena. Čovjek se ne rađa sa ambicijama, već se one razvijaju vremenom. Dječja ljubopitljivost, maštovitost, radoznalost i kreativnost, uz odgovarajuće roditeljsko podsticanje, temelj je buduće zdrave ambicioznosti. U školskoj dobi ambicioznost se manifestuje kroz želju i stremljenje djeteta ka odličnom uspjehu u školi. Kasnije se ona ispoljava kroz uspjeh na studijama i u mnogim društvenim aktivnostima. Najčešće su ambiciozne mlade osobe lideri među svojim prijateljima i kolegama. Oni plijene svojom pojavom i ne posustaju u svojim namjerama da budu uspješni. Njihova pažnja je veoma moćna i čvrsto usmjerena na aktivnosti koje su planirane i koje su deo puta ka cilju i uspjehu.

Pozitivna ambicioznost

Postoje dvojaka objašnjenja ambicioznosti. Sa jedne strane, neki je tumače kao konstantni osjećaj nezadovoljstva, dok je drugi određuju kao pozitivnu odliku karaktera, koja je esencijalni element razvoja vrlina, značajnih životnih uspjeha i postignuća, pa čak i naučnih otkrića.

Ambiciozne osobe odlikuje snažno samopouzdanje i vjera u sebe, racionalno sagledavanje i postavljanje ciljeva, kao i vješto upravljanje sopstvenim vremenom. Konstantno se rukovode time da mogu postići ono što zamisle. Karakteriše ih visok prag tolerancije na osujećenje, sposobnost taktiziranja i spremnost da preuzmu inicijativu onda kada je to potrebno. Pozitivne, zdravo ambiciozne osobe su odgovorne, imaju visoko razvijene socijalne vještine, tolerantne su i fleksibilne.

Zdrava ambicioznost praćena je i razvija se uporedo sa ličnim rastom i doprinosi očuvanju mentalnog zdravlja. Ljudi koje odlikuje pozitivna ambicioznost su najbolji primjer mentalno zdravih i stabilnih osoba. Oni važe za najpoželjnije članove razvijenog društva. Zbog svojih osobina i visoko razvijenih potencijala imaju značajnu ulogu u inovacijama i u razvoju društva kao cjeline.

Negativna ambicioznost

Međutim, ambicioznost ima i svoj negativni oblik, odnosno postoje osobe kod kojih je ambicija sama sebi cilj. Kod njih je izražena težnja ka uspjehu i ostvarenju cilja po svaku cijenu. Karakterišu ih ambicije koje su toliko snažne da veoma često prerastaju u opsesiju.

To je nezdrava, štetna ambicioznost, koja je poput kamena oko vrata, zapravo teret osobi, prepreka ka ličnom rastu i razvoju. Osobe sa ovakvom ambicioznošću odlikuje spremnost da se na putu do cilja služe svim mogućim sredstvima, da se prilagođavaju i mijenjaju pravila. Takvi ljudi ne izlaze iz zone komfora i nisu skloni riziku. Često pokušavaju da na lak i brz način stignu do cilja koristeći se ponekad i nedozvoljenim metodama. Nerijetko ih odlikuju taština, oholost, visoko mišljenje o sebi, uz veličanje sopstvenih sposobnosti. Jedna od osobina ovakvih ljudi je i predimenzioniranje sopstvenih uspjeha i omalovažavanje tuđih postignuća. Beskrupulnozno grabeći ka uspjehu po svaku cijenu, krupnim koracima, koristeći prečice, negativno ambiciozni obično u životu ne uspijevaju da izgrade čvsta prijateljstva i emotivne veze.

Ovaj vid ambicioznosti, je nezdrava, negativna ambicioznost, koja je loša i štetna jer u velikoj mjeri može doprinijeti narušavanju psihičkog zdravlja i gubitku mreže socijalne podrške zbog zanemarivanja osnovnih ljudski i moralnih vrijednosti na putu postizanju željenog uspjeha.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender