19. 09. 2020.
Lica sa invaliditetom od Vlade Srpske traže ravnopravan status

Lica sa invaliditetom od Vlade Srpske traže ravnopravan status

Lica sa invaliditetom od Vlade Srpske traže ravnopravan status

Predstavnici Saveza organizacija lica sa invaliditetom traže da Vlada Republike Srpske u definisanju i realizovanju svojih politika kategoriju civilnih lica sa invaliditetom stavi u ravnopravan odnos sa ostalim učesnicima sistema da bi se poboljšali uslovi života ove populacije.

Predstavnici ovog Saveza, u pisanom dokumentu, traže što hitnije donošenje zakona o organizacijama lica sa invaliditetom Srpske, te obezbjeđivanje redovnosti sufinansiranja planiranih programskih aktivnosti Udruženja od javnog interesa i njihovih članica iz grantova namijenjenih za tu podršku, u skladu sa zakonskim odredbama.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender