26. 10. 2020.
Pokušaj prenosa nadležnosti u visokom obrazovanju

Pokušaj prenosa nadležnosti u visokom obrazovanju

Pokušaj prenosa nadležnosti u visokom obrazovanju

Upravni odbor Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske pozivao je sve nadležne organe i institucije da istraju u sprečavanju sve prisutnijih pokušaja prenosa nadležnosti u visokom obrazovanju od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Kako se navodi, riječ je o stalnom pritisku upravljačkih i rukovodnih organa spomenute Agencije BiH da se usvoji set revidiranih dokumenata: Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja, Preporuka o procedurama za osnivanje i zatvaranje visokoškolskih ustanova, te za prestruktuiranje studijskih programa i preporuka o kriterijumima za licenciranje visokoškolskih ustanova i studijskih programa u BiH.

Upravni odbor podsjeća da je Vlada Republike Srpske osudila namjeru predlagača o prenosu nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH i negativno se izjasnila o ovim dokumentima

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender