20. 09. 2020.
Vjerovanje: Bog posebno čuva one koji nose ova imena!

Vjerovanje: Bog posebno čuva one koji nose ova imena!

Vjerovanje: Bog posebno čuva one koji nose ova imena!

Vjeruje se da Gospod posebno čuva sve one koji nose sljedeća imena:

Dušan – Duša i duh, vezano za crkveni praznik Duhovi

Aranđel – Arhanđel, zapovjednik anđela

Lazar – Onaj kome Bog pomaže

Bogdan, Bogdana – Dar od Boga, obično se daje djeci koja su dugo čekana

Avram – uzvišeni otac, prema biblijskom praocu Avramu

Ana – Božja milost, zahvalnost. U Rusiji ime Ana označava onu koja će se roditi ponovo, i svjetovno je ime Bogorodice

Anastasija – ime koje označava vaskrsnuće, obično se davalo djevojčicama rođenim oko Vaskrsa

Angelina – Božji poslanik, anđeo

Lidija – Rođena od Boga

Kristina – Ona koja je pomazana (Božiji blagoslov koji sveštenik daje pomazivanjem uljem), potiče od imena Isusa Hrista

Teodora – Dar od Boga

(Alo)

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender