20. 09. 2020.
U RS u porastu zlostavljanje djece najmlađeg uzrasta i hendikepirane djece

U RS u porastu zlostavljanje djece najmlađeg uzrasta i hendikepirane djece

U RS u porastu zlostavljanje djece najmlađeg uzrasta i hendikepirane djece

U Republici Srpskoj godišnje se evidentira više od 600 djece koja su žrtve nasilja i zlostavljanja, a ono što zabrinjava je da je povećan broj zlostavljane djece uzrasta do četiri godine, rečeno je na okruglom stolu u Foči, kojim je obilježen 4. jun – Međunarodni dan nedužne djece žrtava nasilja.

Ministar porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, koja je prisustvovala okruglom stolu, navela je da je potrebno podići svijest društva o značaju zaštite djece žrtava nasilja. Davidovićeva je podsjetila da u Srpskoj postoji protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja djece, koji su potpisala četiri ministarstva – unutrašnjih poslova, prosvjete, zdravlja i porodice, omladine i sporta.

“Prošle godine smo Narodnoj skupštini podnijeli zahtjev za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, kojim su pooštrene mjere prema počiniocima nasilja nad djecom i počiniocima koji nasilje učine u prisustvu djeteta, pa su sada predviđene i zatvorske kazne”, rekla je Davidovićeva. Okrugli sto

“Zaštita prava djece i borba protiv nasilja nad djecom” organizovao je Centar za podršku djeci žrtvama nasilja i zlostavljanja pri fočanskoj bolnici u saradnji sa Kancelarijom ombudsmana za dječija prava Republike Srpske, policijom, centrima za socijalni rad i osnovnim školama iz regije. Kroz ovaj centar za godinu i po, koliko postoji, prošlo je 41 dijete i uglavnom se radi o fizičkim zlostavljanjima u porodici i među vršnjacima, a bilo je i pet slučajeva seksualnog zlostavljanja djece od članova porodice ili bliske okoline.

Dejan Bokonjić, načelnik Centra za majku i dijete Univerzitetske bolnice Foča, čiji je dio i Centar za podršku djeci žrtvama nasilja ističe da ovaj problem treba veoma ozbiljno shvatiti. “Kada ima toliko slučajeva nasilja na malom prostoru Hercegovine i istočnog dijela do Zvornika, koji su otkriveni, pitanje je koliko je slučajeva koji nisu prijavljeni i otkriveni, da li zbog straha ili nekih drugih razloga”, kaže Bokonjić.

U ovom centru djeca mogu dobiti psiho-socijalnu podršku stručnih lica, koja pokašavaju da im ublaže traumatske posljedice ili ih eventualno potpuno otklone. “Razgovaramo sa djecom i u saradnji sa školama i centrima za socijalni rad dogovoramo mjere koje treba da bude preduzete u tim sredinama da bi se dijete bolje osjećalo. Problem je što su sredine male, pa je to sramota za tu sredinu, druga djeca načuju o čemu se radi i onda to dijete bude izopšteno iz društva. Kada pročitate opis jednog takvog slučaja, ne bi vam palo napamet da odustanete i da se ne posvetite tome, jer jedno dijete na vrijeme prepoznato i spaseno je ogromna stvar za društvo i ogromna stvar za to dijete”, napominje Bokonjić.

On je naveo da je pet slučajeva sudski procesuirano i završeno i da ih je dosta u postupku, te da to sada ide mnogo uigranije i brže. On je upozorio da je u porastu vršnjačko nasilje, kao i zlostavljanje hendikepirane djece. Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac istakla je da je novim zakonom, koji bi trebalo da bude usvojen iduće sedmice, protokolom i programom prevencije u obrazovnom sistemu Republika Srpska stvorila potreban okvir i dobru osnovu za zaštitu djece.

“Ono što je, nažalost, još prisutno jeste da se različiti oblici nasilja ne prepoznaju na vrijeme, da izostaje procjena potreba djeteta žrtve nasilja i izostaju mjere psiho-socijalne podrške. Moramo i dalje insistirati na uvezivanju institucija da bez obzira gdje se dešava nasilje – u školi, porodici, na ulici, mora postojati multidisciplinaran pristup u svakom slučaju, da bi se utvrdilo stanje i odredile mjere podrške”, rekla je Grahovčeva. Ona je izrazila uvjerenje da će Centar u Foči uspješno pružati potrebnu psiho-socijalnu podršku, ali i da će biti uspješan u prevenciji nasilja nad djecom.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender