01. 10. 2020.
BiH ne ostaje bez pasoša

BiH ne ostaje bez pasoša

Poništen i četvrti tender za nabavku pasoša

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH /IDDEEA/ poništila je i četvrti tender za nabavku pasoša, i to nakon što je i kompanija iz Francuske /Gemalto S.A. Meeudon / uložila žalbu, tako da građani ponovo ostaju bez pasoša, piše “Dnevni avaz”.

Francuska kompanija uložila je žalbu jer je tenderska dokumentacija bila, u najmanju ruku, sumnjiva i sadržavala je uslove koje su mogle ispuniti samo tri kompanije u svijetu.

Ranije je donesena odluka da pasoš za građane BiH ostane isti, odnosno da tehnološki proces izrade i presonalizacije pasoša bude identičan procesu koji se trenutno primjenjuje i koji relizuje kompanija “Milbauer”.

Ovakav proces izrade pasoša u potpunosti onemogućava pravljenje zaliha bjanko pasoških knjižica.

Izradom polikarbonata prozirne, višeslojne tanke folije bave se isključivo tri kompanije u svijetu, što znatno sužava konkurenciju i BiH dovodi u nepovoljan položaj.

Tenderom je predviđeno da kompletna oprema za koričenje, spajanje, uvezivanje i ušivanje pasoške knjižice ostaje u vlasništvu dobavljača.

Propisanu tehnologiju mogu ponuditi samo tri kompanije u svijetu, i to za cijenu znatno veću u odnosu na druge ekvivalentne tehnologije koje koristi cijeli niz naprednih država Evrope i svijeta.

Polikarbonat, kažu sagovornici “Avaza”, ne koristi nijedna evropska država, pa ni SAD.

Javna nabavka vrijedna je 25,6 miliona KM i ona podrazumijeva izradu i presonalizaciju 1,3 miliona pasoških knjižica u naredne četiri godine.

Maksimalna moguća cijena po jednoj pasoškoj knjižici je 19,72 KM, dok sadašnja cijena jedne pasoške knjižice, na osnovu ugovora sa kompanijom “Milbauer”, iznosi 16,80 KM.

Prema tenderu, sve aktivnosti u vezi sa nabavkom pasoša moraju biti sprovedene do 21. marta naredne godine. Odabrani dobavljač do tog roka mora isporučiti obrasce pasoša, te izvršiti sve pripremne radnje, ali nije definisano kada počinje teći taj rok.

Međutim, rokove je moguće definisti tek kada ugovor sa odabranim dobavljačem bude potpisan.

Microsoft napušta Windows Defender
Microsoft napušta Windows Defender